Jagiellonian University Repository

Granice tolerancji w społeczeństwie liberalnym. Polemika Michaela Walzera z Chandranem Kukathasem

pcg.skipToMenu

Granice tolerancji w społeczeństwie liberalnym. Polemika Michaela Walzera z Chandranem Kukathasem

Show full item record

dc.contributor.advisor Miklaszewska, Justyna [SAP11009156] pl
dc.contributor.author Przyśliwska-Urbanek, Ewa pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:57:13Z
dc.date.available 2020-07-26T21:57:13Z
dc.date.submitted 2016-07-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211624
dc.language pol pl
dc.title Granice tolerancji w społeczeństwie liberalnym. Polemika Michaela Walzera z Chandranem Kukathasem pl
dc.title.alternative The limits of toleration in a liberal society. Michael Walzer's polemic with Chandran Kukathas pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Większość demokracji liberalnych toleruje obecność wspólnot kulturowych i etnicznych w przestrzeni publicznej, m.in. poprzez przyznawanie im tzw. „praw grupowych”. Nie budzi to wątpliwości, o ile poszczególne grupy respektują prawa jednostki i wartości liberalnego społeczeństwa. Jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoi współczesna filozofia wielokulturowości, jest jednak pytanie o tolerowanie wspólnot o niedemokratycznej strukturze, które zachowują się w sposób opresyjny w stosunku do swoich członków. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie polemiki dwóch teoretyków multikulturalizmu – Chandrana Kukathasa i Michaela Walzera – na temat polityki państwa w stosunku do praktyk nieliberalnych w obrębie grup kulturowych i etnicznych. pl
dc.abstract.en The vast majority of liberal democracies tolerate the presence of cultural and ethnic communities in the public sphere, i.a. by granting them „group rights”. It doesn’t seem questionable as long as the groups respect individual rights and values of the liberal society. One of the greatest concerns of the contemporary philosophy of multiculturalism, however, is whether we should tolerate undemocratic communities that mistreat their members. The aim of this paper is to present the polemic of two theoreticians of multiculturalism – Chandran Kukathas and Michael Walzer – on state’s politics towards illiberal practices within cultural and ethnic groups. pl
dc.subject.pl tolerancja, multikulturalizm, prawa grupowe, społeczeństwo liberalne pl
dc.subject.en toleration, multiculturalism, group rights, liberal society pl
dc.contributor.reviewer Miklaszewska, Justyna [SAP11009156] pl
dc.contributor.reviewer Szczepański, Jakub [SAP11019626] pl
dc.contributor.reviewer Miklaszewska, Justyna pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105251-127693 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filozofia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)