Jagiellonian University Repository

Przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków

pcg.skipToMenu

Przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków

Show full item record

dc.contributor.advisor Swaczyna, Bartłomiej [SAP11017401] pl
dc.contributor.author Ficiński, Maciej pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:56:19Z
dc.date.available 2020-07-26T21:56:19Z
dc.date.submitted 2016-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211610
dc.language pol pl
dc.title Przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków pl
dc.title.alternative Assets obtained as a reward for a spouse’s personal achievements pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejszej praca obejmuje kompleksową analizę artykułu 33 pkt 8 k.r.o. dotyczącego przedmiotów majątkowych uzyskanych z tytułu nagród za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków. Rozważania zostały przeprowadzone w odniesieniu do kwalifikacji nagrody do konkretnej małżeńskiej masy majątkowej. W pracy dokładnie omówiono najczęściej występujące przypadki nagród, a także takie nagrody, których klasyfikacja nie jest oczywista. Objaśnione zostały przesłanki wspomnianego przepisu oraz kwestie sporne dotyczące jego właściwej interpretacji. Ponadto przedstawiona została kwestia nagród uzyskanych w ramach wykonywanej działalności zawodowej. Rozważania uzupełnione zostały o uwagi natury ogólnej, w tym ratio legis przepisu oraz dyrektywy interpretacyjne. pl
dc.abstract.en This master thesis presents the problem of assets obtained as a reward for a spouse’s personal achievements. The subject matter of the thesis refers to the issue of qualifying those assets to relevant property (whether the particular good obtained as a reward is the part of community property or personal one). The thesis describes both the most common and the most controversial cases. It also discusses comprehensive explanation of each condition included in the regulation. A significant portion of considerations relates to the matter of rewards that are obtained as a result of spouse’s professional activity. The discourse consists of some general issues as well, including ratio legis and methods of statutory interpretation. pl
dc.subject.pl nagroda, osobiste osiągnięcie małżonka, działalność zawodowa małżonka, majątek wspólny, majątek osobisty pl
dc.subject.en reward, spouse’s personal achievement, spouse’s professional activity, community property, separate property pl
dc.contributor.reviewer Swaczyna, Bartłomiej [SAP11017401] pl
dc.contributor.reviewer Pisuliński, Jerzy [SAP11013200] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105236-144700 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)