Jagiellonian University Repository

Realizacja funkcji edukacyjnej teatru dla dzieci na przykładzie Teatru Groteska w Krakowie

pcg.skipToMenu

Realizacja funkcji edukacyjnej teatru dla dzieci na przykładzie Teatru Groteska w Krakowie

Show full item record

dc.contributor.advisor Kędziora, Alicja [SAP13008070] pl
dc.contributor.author Sarna, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:54:01Z
dc.date.available 2020-07-26T21:54:01Z
dc.date.submitted 2016-07-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211574
dc.language pol pl
dc.title Realizacja funkcji edukacyjnej teatru dla dzieci na przykładzie Teatru Groteska w Krakowie pl
dc.title.alternative Implementation of the educational function of the theatre for children on the example of Groteska Theatre in Cracow pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy jest zagadnienie sposobów realizacji funkcji edukacyjnej w teatrze ze szczególnym uwzględnieniem teatru dla dzieci. Celem pracy jest przedstawienie roli wyżej wymienionej instytucji kultury w procesie wychowania młodych odbiorców, a także ukazanie, że funkcja edukacyjna może być postrzegana w sposób niejednoznaczny. Zagadnienie to zostało omówione na przykładzie Teatru Groteska. Tezy pracy zakładają, że badana instytucja poprzez swoją działalność realizuje funkcję edukacyjną oraz że pracownicy i nauczyciele postrzegają tę funkcję w sposób różnorodny. Badania oparte zostały na obserwacji, wywiadzie oraz ankietach przeprowadzonych wśród pedagogów i osób pracujących w Grotesce. Zebrany materiał badawczy pozwala na wyciągnięcie wniosków, że Teatr Groteska realizuje funkcję wychowawczą. Każda inicjatywa podejmowana przez omawianą instytucję zawiera w sobie walory edukacyjne. Analiza ankiet pozwala na stwierdzenie, że zarazem nauczyciele, jak i pracownicy traktują teatr jako narzędzie edukacji dziecka, natomiast elementy składające się na funkcję edukacyjną są postrzegane w sposób różnorodny. pl
dc.abstract.en The subject of the work hereby is the problem considering educational function of theater for children. The main purpose of this paper is to present the crucial role of the abovementioned institution in the process of educating young viewers, along with showing the fact, that educational function may be considered ambiguously. This dilemma has been discussed with reference to Teatr Groteska. Theses of this work imply, that the institution under scrutiny fulfills scholarly role through its activity, as much as employees and teachers consider this role variously. The scrutiny of this problem was based on observation, interview and surveys conducted among pedagogues and employees of Teatr Groteska. The collected data allows to draw conclusions, that this particular theater fulfills the educational function and every operation undertook by this institution is valuable as scholarly. The analysis of surveys shows that both, teachers and employees of Teatr Groteska, acknowledge the theater as educational tool for children, whereas elements of its educational function are recognized in a various way. pl
dc.subject.pl SZTUKA – TEATR – EDUKACJA – ROZWÓJ DZIECKA pl
dc.subject.en ART – THEATRE – EDUCATION – CHILD’S DEVELOPMENT pl
dc.contributor.reviewer Kędziora, Alicja [SAP13008070] pl
dc.contributor.reviewer Plebańczyk, Katarzyna [SAP11017859] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105196-177627 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)