Jagiellonian University Repository

Myśl pedagogiczna na łamach "Przeglądu Powszechnego" w latach 1918-1939

pcg.skipToMenu

Myśl pedagogiczna na łamach "Przeglądu Powszechnego" w latach 1918-1939

Show full item record

dc.contributor.advisor Kostkiewicz, Janina [SAP11018337] pl
dc.contributor.author Dobrowolska, Martyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:53:57Z
dc.date.available 2020-07-26T21:53:57Z
dc.date.submitted 2016-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211573
dc.language pol pl
dc.title Myśl pedagogiczna na łamach "Przeglądu Powszechnego" w latach 1918-1939 pl
dc.title.alternative "Pedagogical thought in periodical Przegląd Powszechny, in years 1918-1939" pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca jest próbą rekonstrukcji myśli pedagogicznej zawartej na łamach jezuickiego czasopisma "Przegląd Powszechny" w latach 1918-1939. Praca porusza zagadnienia z różnych subdyscyplin pedagogicznych, o jakich traktowano na łamach periodyku. Praca traktuje także o współczesnym ujęciu myśli pedagogicznej - jej definicjach i klasyfikacjach. pl
dc.abstract.en This diploma thesis is about pedagogical thought which was contained in Polish periodical “Przegląd Powszechny” from 1918 to 1939. The pedagogical thought in “Przegląd Powszechny” was very differentiated (There were plenty of economical, political and religious texts) so the thesis sets pedagogical texts apart from the periodical and categorize them to couple of main sections like: history of pedagogy, psychology, physical education, youth associations, etc. This thesis covers also an important subject of contemporary pedagogical thought – definitions, classifications and directions of future researches. pl
dc.subject.pl pedagogika, myśl pedagogiczna, czasopiśmiennictwo, prasa, wychowanie pl
dc.subject.en pedagogy, pedagogical thought, mass media, pl
dc.contributor.reviewer Kostkiewicz, Janina [SAP11018337] pl
dc.contributor.reviewer Pauluk, Dorota [SAP11017893] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105195-144846 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy pedagogika społeczno-opiekuńcza pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)