Jagiellonian University Repository

Funkcjonalizacja nanostrukturalnych elektrod karbożelowych otrzymywanych na bazie skrobi pochodzącej z różnych materiałów roślinnych

pcg.skipToMenu

Funkcjonalizacja nanostrukturalnych elektrod karbożelowych otrzymywanych na bazie skrobi pochodzącej z różnych materiałów roślinnych

Show full item record

dc.contributor.advisor Molenda, Marcin [SAP11018139] pl
dc.contributor.author Batzul, Javzmaa pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:53:38Z
dc.date.available 2020-07-26T21:53:38Z
dc.date.submitted 2018-09-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211568
dc.language pol pl
dc.title Funkcjonalizacja nanostrukturalnych elektrod karbożelowych otrzymywanych na bazie skrobi pochodzącej z różnych materiałów roślinnych pl
dc.title.alternative Functionalization of nano-structured carbogel electrodes obtained on the basis of starch originating from various plant materials pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem mojej pracy jest synteza i charakteryzacja nowych, nanostrukturalnych materiałów węglowych do ogniw Li-ion. W tym celu najpierw otrzymano aerożele węglowe z czterech różnych rodzajów skrobi, potem wykonano analizę elementarną, czyli badano skład pierwiastkowy wszystkich aerożeli oraz za pomocą proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej określono strukturę otrzymanych materiałów. Następnie otrzymano mieszaniny z czterech aerożeli i budowane ogniwo Litowe - jonowe przy użyciu tej mieszanin. Zrobiono testy elektrochemiczne, czyli ładowanie i rozładowanie stało-prądowe ogniw z ograniczeniem napięcia i wyznaczano pojemności właściwe ładowania i rozładowywania ogniw. Potem obliczono sprawność kulombowską i sprawdzano czy wszystkie ogniwa wykazują dobrą sprawność kulombowska i która mieszanina charakteryzuje się najlepsze własności elektrochemiczne. pl
dc.abstract.en The purpose of my work is the synthesis and characterization of new, nanostructured carbon materials for Li-ion cells. For this purpose, carbon aerogels were obtained from four different types of starch , then investigated elemental composition of aerogels using elemental analysis method and the structure of obtained materials was examined using powder X-ray diffraction. Then four mixtures were obtained from these four aerogels and Li - ion batteries were built using these mixtures. And next, electrochemical tests were done on these cells and from this electrochemical tests determined the capacity for charging and discharching cells. Then calculated coulombic effeciency of all cells and checked if all cells showed good coulombic effeciency and which mixture has the best electrochemical properties. pl
dc.subject.pl skrobia, aerożel węglowe, ogniwa Li - Ion, analiza elementarna, rentgenowska dyfrakcja proszkowa, testy elektrochemiczne, pojemność, sprawność kulombowska pl
dc.subject.en starch, carbon aerogel, Lithium - Ion batteries, elemental analysis, powder X - Ray diffraction, electrochemical tests, capacity, coulombic efficiency pl
dc.contributor.reviewer Świętosławski, Michał pl
dc.contributor.reviewer Molenda, Marcin [SAP11018139] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105190-174871 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy zaawansowane materiały i nanotechnologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)