Jagiellonian University Repository

Słownictwo i obrzędowość Świąt Bożego Narodzenia w Brennej

pcg.skipToMenu

Słownictwo i obrzędowość Świąt Bożego Narodzenia w Brennej

Show full item record

dc.contributor.advisor Rak, Maciej [SAP11019413] pl
dc.contributor.author Kawik, Krzysztof pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:53:34Z
dc.date.available 2020-07-26T21:53:34Z
dc.date.submitted 2016-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211567
dc.language pol pl
dc.title Słownictwo i obrzędowość Świąt Bożego Narodzenia w Brennej pl
dc.title.alternative Christmas vocabulary and ceremonial in Brenna pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca jest analizą słownictwa i obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia w Brennej, góralskiej wsi Śląska Cieszyńskiego. Praca składa się z 12 rozdziałów, w których opisałem obrzędowość bożonarodzeniową z uwzględnieniem tradycji charakterystycznych dla Brennej od Adwentu do święta Ofiarowania Pańskiego. Przedstawiłem również historię polskich kolęd, znamienne cechy językowe oraz scharakteryzowałem grupy kolędnicze na badanym terenie. Ważną częścią pracy jest charakterystyka gwary oraz słownik, w którym opisałem leksemy jednowyrazowe, związki frazeologiczne oraz przysłowia związane ze świętami. pl
dc.abstract.en This bachelor thesis is the analysis of the vocabulary and the customs of Christmas in Brenna, which is a cottage located in Śląsk Cieszyński. This work consists of 12 chapters in which we described the rituals, particularly the traditions characteristic for the area of Brenna from the Advent up till the Presentation of Jesus at the Temple. We also presented the history of polish carols, significant qualities of language and we characterized the groups of carol singers of the area mentioned above. The important part of this bachelor thesis is the characteristic of the vernacular and the dictionary in which we described lexemes consisting of one word, idioms and proverbs connected with Christmas. pl
dc.subject.pl Boże Narodzenie, Adwent, gwara, słownik, Brenna pl
dc.subject.en Christmas, Advent, slang, dictionary, Brenna pl
dc.contributor.reviewer Rak, Maciej [SAP11019413] pl
dc.contributor.reviewer Pałka, Patrycja [SAP13016146] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105189-178274 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy nauczycielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)