Jagiellonian University Repository

Życie codzienne mieszkańców Olkusza w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939).

pcg.skipToMenu

Życie codzienne mieszkańców Olkusza w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939).

Show full item record

dc.contributor.advisor Franaszek, Piotr [SAP11010774] pl
dc.contributor.author Roterman, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:53:18Z
dc.date.available 2020-07-26T21:53:18Z
dc.date.submitted 2016-06-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211563
dc.language pol pl
dc.title Życie codzienne mieszkańców Olkusza w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939). pl
dc.title.alternative The daily life of the inhabitants of Olkusz in the interwar period (1918-1939). pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem mojej pracy jest życie codzienne mieszkańców Olkusza w dwudziestoleciu międzywojennym. W rozdziale pierwszym przedstawiłam strukturę demograficzną i wyznaniową mieszkańców Olkusza. Rozdział drugi został poświęcony strukturze zatrudnienia mieszkańców w poszczególnych gałęziach gospodarki: w przemyśle, rzemiośle oraz handlu. Jest tu mowa o tradycyjnych zawodach jakie wykonywali mieszkańcy miasta oraz jak wyglądała ich sytuacja materialna na tle wielkiego kryzysu ekonomicznego. Rozdział trzeci opisuje warunki sanitarne miasta i służbę zdrowia, reprezentowaną przez Szpital św. Błażeja i miejski ośrodek zdrowia. Ostatni czwarty rozdział traktuje o życiu społeczno-kulturowym miasta oraz o szkolnictwie i oświacie pozaszkolnej. pl
dc.abstract.en The theme of my work is the daily life of the inhabitants of Olkusz in the interwar period. In the first chapter I presented the structure of the demographic and religious inhabitants of Olkusz. The second chapter is devoted to the structure of employment of residents in various sectors of the economy: in industry, craft and trade. This talks about the traditional occupations that performed the inhabitants of the city and looked like their financial situation against the background of great economic crisis. The third chapter describes the sanitary conditions and health of the city, represented by St. Błażej Hospital and urban health center. The last fourth chapter deals with the socio-cultural life of the city and of education and extracurricular education. pl
dc.subject.pl 1918-1939, Olkusz, społeczność, demografia, kultura, służba zdrowia, szkolnictwo, życie codzienne pl
dc.subject.en 1918-1939, Olkusz, community, demography, culture, health service, education, daily life pl
dc.contributor.reviewer Franaszek, Piotr [SAP11010774] pl
dc.contributor.reviewer Synowiec, Andrzej [SAP11018714] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105185-146615 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)