Jagiellonian University Repository

Preliminary studies about knowledge and applications of science mnemonics by polish pupils

pcg.skipToMenu

Preliminary studies about knowledge and applications of science mnemonics by polish pupils

Show full item record

dc.contributor.author Jurowski, Kamil [USOS97572] pl
dc.contributor.author Jurowska, Anna [SAP14004667] pl
dc.contributor.author Krzeczkowska, Małgorzata [SAP11014323] pl
dc.date.accessioned 2016-02-19T11:22:27Z
dc.date.available 2016-02-19T11:22:27Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1640-9019 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/21155
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Preliminary studies about knowledge and applications of science mnemonics by polish pupils pl
dc.title.alternative Badania pilotażowe o wiedzy i stosowaniu mnemonik z przedmiotów ścisłych przez polsklich uczniów pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 19-30 pl
dc.identifier.weblink https://content.sciendo.com/view/journals/cdem/20/1-2/article-p19.xml pl
dc.description.volume 20 pl
dc.description.number 1-2 pl
dc.identifier.doi 10.1515/cdem-2015-0002 pl
dc.identifier.eissn 2084-4506 pl
dc.title.journal Chemistry, Didactics, Ecology, Metrology = Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-02-19 pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Dydaktyki Chemii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0