Jagiellonian University Repository

Budżet obywatelski

pcg.skipToMenu

Budżet obywatelski

Show full item record

dc.contributor.advisor Zimmermann, Jan [SAP11005767] pl
dc.contributor.author Bednarska, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:51:53Z
dc.date.available 2020-07-26T21:51:53Z
dc.date.submitted 2016-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211541
dc.language pol pl
dc.title Budżet obywatelski pl
dc.title.alternative Civic budget pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca stanowi kompleksową analizę procesu budżetu obywatelskiego, który od kilku lat jest przeprowadzany w coraz większej ilości polskich miast i wciąż zyskuje na popularności. Głównym problemem, który występuje przy jego organizacji jest brak ścisłej podstawy prawnej, na której władze lokalne mogłyby go oprzeć. Obecnie mamy więc do czynienia z sytuacja faktyczną, która nie mieści się w ramach obowiązującego systemu prawnego. W niniejszej pracy zostały wskazane zasady konstytucyjne, które uzasadniają możliwość organizacji budżetu obywatelskiego, sama jego idea oraz historia. Ponadto został on zanalizowany pod kątem porównania do „standardowego” budżetu jednostek samorządu terytorialnego, a także zobrazowany na przykładzie wybranych polskich miast. W końcowym etapie opracowania zostały wysunięte postulaty odnoszące się do kwestii jego uregulowania w ramach przepisów prawa powszechnie obowiązującego. pl
dc.abstract.en This thesis is a complex analysis of “civic budget” process, which is conducted in increasing number of Polish cities for a few years and is still gaining in popularity. The main problem occurring during its organizing is the lack of strict legal basis on which it may be based by local authorities. Because of that, nowadays we have factual situation which is not based in present legal system. In this thesis there are indicated some constitutional principles, which justify the opportunity of organization of “civic budget”, its idea and history. Moreover, “civic budget” has been analyzed compared to “standard budget” of local units and illustrated by examples of its organization in some Polish cities. At the end of the thesis a few postulates of its regulation in the general law are indicated. pl
dc.subject.pl budżet obywatelski, jednostka samorządu terytorialnego, partycypacja obywatelska, subsydiarność pl
dc.subject.en civic budget, local unit, civic participation, subsidiarity pl
dc.contributor.reviewer Zimmermann, Jan [SAP11005767] pl
dc.contributor.reviewer Lemańska, Joanna [SAP11016702] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105155-144039 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)