Jagiellonian University Repository

Przywiązanie do organizacji a zaangażowanie w pracę i satysfakcja z życia u pracowników Urzędu Miasta w Krakowie

pcg.skipToMenu

Przywiązanie do organizacji a zaangażowanie w pracę i satysfakcja z życia u pracowników Urzędu Miasta w Krakowie

Show full item record

dc.contributor.advisor Iskra-Golec, Irena [SAP11015536] pl
dc.contributor.author Fraś, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:51:49Z
dc.date.available 2020-07-26T21:51:49Z
dc.date.submitted 2016-06-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211540
dc.language pol pl
dc.title Przywiązanie do organizacji a zaangażowanie w pracę i satysfakcja z życia u pracowników Urzędu Miasta w Krakowie pl
dc.title.alternative Relationship between organizational commitment, work engagement and life satisfaction. A case of Cracow Municipal employees pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca przedstawia wyniki badań nad związkiem przywiązania do organizacji z zaangażowaniem w pracę oraz satysfakcją z życia. Badanie przeprowadzono wśród 40 kobiet z wykształceniem wyższym, pracujących w różnych Wydziałach Urzędu Miasta Krakowa od przynajmniej 5 lat. Do pomiaru zmiennych zostały użyte następujące narzędzia: polska adaptacja Skali Przywiązania do Organizacji autorstwa Meyer i Allen (Bańka i in., 2002), Skala Zaangażowania w Pracę (UWES) autorstwa Schaufeli, Bakker i Salanovej (Schaufelli i in., 2003) oraz Skala Satysfakcji z Życia (Diener i in., 1985), w polskiej adaptacji profesora Zygfryda Juczyńskiego (2001). Analiza wyników pozwoliła potwierdzić sześć z dwunastu postawionych hipotez. W badaniach wykazano związek pomiędzy przywiązaniem afektywnym a wszystkimi komponentami zaangażowania w pracę, a także przywiązaniem trwałym i wigorem. Potwierdzono także związek przywiązania normatywnego z wigorem i oddaniem. Hipotezy mówiące o związku pomiędzy przywiązaniem trwałym a oddaniem i absorpcją, oraz przywiązaniu normatywnym i absorpcją nie zostały potwierdzone. Nie wykazano również związku pomiędzy przywiązaniem do organizacji i satysfakcją z życia. pl
dc.abstract.en The aim of this study was to find a relationship between organizational commitment and work engagement and satisfaction with life. The survey was conducted among 40 woman having university degree, employed in Cracow Municipal for at least 5 years. Variables were measured by using: polish version of Organizational Commitment Scale developed by John Mayer and Natalie Allen (Bańka i in., 2002), Work Engagement Scale (UWES) (Schaufelli i in., 2003) and Satisfaction with Life Scale (Diener i in., 1985) adapted by Zygfryd Juczyński (2001). The study showed a relationship between affective commitment and all components of work engagement, also continuance commitment was related to vigor. The statistical analysis confirmed a relationship between normative commitment and vigor and dedication. No correlation was found between continuance commitment and dedication and absorption, neither between normative commitment nor absorption. Any confirmed relationship was found between organizational commitment and satisfaction with life. pl
dc.subject.pl przywiązanie do organizacji, zaangażowanie w pracę, satysfakcja z życia, psychologia organizacji pl
dc.subject.en organizational commitment, work engagement, life satisfaction, organizational psychology pl
dc.contributor.reviewer Iskra-Golec, Irena [SAP11015536] pl
dc.contributor.reviewer Golonka, Krystyna [SAP11018378] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105154-126398 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)