Jagiellonian University Repository

Ofiara zabójstwa

pcg.skipToMenu

Ofiara zabójstwa

Show full item record

dc.contributor.advisor Krajewski, Krzysztof [SAP11008782] pl
dc.contributor.author Kowal, Sylwia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:51:30Z
dc.date.available 2020-07-26T21:51:30Z
dc.date.submitted 2016-09-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211535
dc.language pol pl
dc.title Ofiara zabójstwa pl
dc.title.alternative Murder victim pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytania: kim jest i jakie cechy posiada ofiara i czy istnieje szczególny stosunek jaki występuje pomiędzy ofiarą a sprawcą. Druga część pracy zawiera analizę przestępstwa zabójstwa na gruncie trzech polskich kodeksów karnych z 1932, 1969 i 1997 r. Zostaną przedstawione wyniki badań nad ofiarami zabójstw przeprowadzone przez takich autorów jak np. Brunon Hołyst lub Teresa Jaśkiewicz- Obydzińska i Ewa Wach. W ostatniej części pracy zostaną przedstawione wyniki własnych badań. pl
dc.abstract.en The aim of this thesis is answer the questions: Who is and what qualities a victim and if there is a special relationship between the victim and the perpetrator. Second part of the thesis includes and analysis of the crime of murder on the basis of the three polish codes of 1932, 1969 and 1997 years. Will be presented the resulats of research of the murder victims conducted by authors such as e.g. Brunon Hołyst or Teresa Jaśkiewicz- Obydzińska and Ewa Wach. In the last part of the thesis will be presented the resulats of own research. pl
dc.subject.pl wiktymologia, wiktymność, ofiara, zabójstwo pl
dc.subject.en victimology, victimity, victim, murder pl
dc.contributor.reviewer Krajewski, Krzysztof [SAP11008782] pl
dc.contributor.reviewer Grzyb, Magdalena pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105148-116094 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)