Jagiellonian University Repository

Rozpoznawanie miejsc w zmieniającym się środowisku z wykorzystaniem informacji topologicznej

pcg.skipToMenu

Rozpoznawanie miejsc w zmieniającym się środowisku z wykorzystaniem informacji topologicznej

Show full item record

dc.contributor.advisor Zieliński, Bartosz [SAP11020213] pl
dc.contributor.author Golda, Piotr pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:50:52Z
dc.date.available 2020-07-26T21:50:52Z
dc.date.submitted 2016-10-11 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211525
dc.language pol pl
dc.title Rozpoznawanie miejsc w zmieniającym się środowisku z wykorzystaniem informacji topologicznej pl
dc.title.alternative Visual place recognition in changing environments based on topological information pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Dopasowywanie obrazów to zagadnienie z dziedziny widzenia komputerowego, pozwalające na rozwiązanie wielu problemów i często w praktyce realizowane metodą detektor-deskryptor. Przedmiotem niniejszej pracy jest zastosowanie algorytmu wykorzystującego informację topologiczną jako deskryptora wraz z powszechnie używanymi detektorami. Przeprowadzone badania dotyczą również testów skuteczności opracowanego algorytmu na tle innych algorytmów o tym zastosowaniu. W tym celu została stworzona aplikacja, która pozwala na zbadanie jakości wybranych detektorów oraz deskryptorów. Praca zawiera również dokładny opis metody oceniania badanych algorytmów. Ponadto, w pracy dyplomowej znajduje się analiza uzyskanych wyników oraz wnioski, gdzie zawarta jest ocena algorytmu deskrypcji opartego o informację topologiczną. pl
dc.abstract.en Two view matching is an issue of computer vision that solves many problems and it is often resolved by detector-descriptor method. The purpose of this thesis is to apply algorithm based on topological information as an descriptor, with commonly used detectors, and to examine its effectiveness as compared to the other algorithms designed for this. For this purpose an application was created that allows for examination of the quality of selected detectors and descriptors. The master thesis also contains an exact description of the method used for comparing effectiveness of the studied algorithms. Moreover, the thesis includes an analysis of the obtained results and conclusions, which contains assessment of the descriptor based on topological information. pl
dc.subject.pl widzenie komputerowe, deskryptor, dopasowywanie obrazów, informacja topologiczna, obraz persystencji pl
dc.subject.en computer vision, descriptor, two view matching, topological information, persistent image pl
dc.contributor.reviewer Zieliński, Bartosz [SAP11020213] pl
dc.contributor.reviewer Ochal, Anna [SAP11015595] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105138-129135 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy informatyka stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)