Jagiellonian University Repository

Opracowanie modelu 'Just enough level of testing' oraz zbadanie wpływu modelu na wykrywalność defektów oraz efektywność pracy zespołu na przykładzie

pcg.skipToMenu

Opracowanie modelu 'Just enough level of testing' oraz zbadanie wpływu modelu na wykrywalność defektów oraz efektywność pracy zespołu na przykładzie

Show full item record

dc.contributor.advisor Roman, Adam [SAP11019191] pl
dc.contributor.author Czekaj, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:50:10Z
dc.date.available 2020-07-26T21:50:10Z
dc.date.submitted 2016-10-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211514
dc.language pol pl
dc.title Opracowanie modelu 'Just enough level of testing' oraz zbadanie wpływu modelu na wykrywalność defektów oraz efektywność pracy zespołu na przykładzie pl
dc.title.alternative 'Just enough level of testing' model and its influence on defect detection and development team effectiveness within Scrum framework pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca opisuje zagadnienie związane z wydajnym testowaniem oprogramowania w całym cyklu jego wytwarzania. Poprzez wydajne testowanie należy rozumieć takie testowanie systemu, które pozwala zmaksymalizować jakość dostarczanego systemu przy jednoczesnym spadku czasu trwania procesu testowego poprzez wprowadzenie optymalizacji skupiających się na priorytetyzacji przypadków testowych. Problem opisany w pracy często spotykany jest w firmach IT, gdzie proces testowania jest albo niedostateczny – co często skutkuje niską jakością tworzonych systemów, lub nadmierny – co prowadzi do zwiększonych kosztów. Próbą zaadresowania istniejącego problemu jest stworzenie modelu, który pozwoli na przeprowadzanie wydajniejszego procesu testowego. W pracy przedstawione zostały podstawy teoretyczne testowania pozwalające na zrozumienie stworzonego modelu. Ponadto opisany został model, proces wdrożenia go wraz z wnioskami i planem na przyszłość. Praca oparta jest o wdrożenie przeprowadzone na realnym projekcie w jednej z firm IT. pl
dc.abstract.en This work describes the problem connected with efficient testing process in software development lifecycle. In this particular case efficient testing should be understood as a testing process which can give a chance to maximizing the system quality. At the same time it helps us to decrease the time of handling a test phase through optimization based on test cases prioritization. The problem described in this thesis in commonly known in IT world. Sometimes the testing process is insufficient, which can end up with the poor quality of a system. On the other hand, it can be excessive, which can lead to the increase of the quality costs. The idea to address the problem is to create a model which can help us in handling the efficient test process. The thesis contains a theoretical basis to help to understand the proposed model. Besides this, the model and the way of introducing it is described. Conclusions and plans for the future follow. It is worth saying that work is based on a real existing project in one of the IT companies. pl
dc.subject.pl priorytetyzacja testów, testowanie oprogramowania, agile, testowanie oparte na ryzyku, jakość w procesie wytwarzania oprogramowania, testowanie oparte na modelu pl
dc.subject.en prioritizing of test cases, software testing, agile, risk based testing, quality in software development cycle, testing based on model pl
dc.contributor.reviewer Roman, Adam [SAP11019191] pl
dc.contributor.reviewer Wilczak, Daniel [SAP11018122] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105126-147187 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy inżynieria oprogramowania pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)