Jagiellonian University Repository

Analiza obrządku pogrzebowego andronowskiego kręgu kulturowego.

pcg.skipToMenu

Analiza obrządku pogrzebowego andronowskiego kręgu kulturowego.

Show full item record

dc.contributor.advisor Przybyła, Marcin [SAP11019655] pl
dc.contributor.author Krishnevskaya, Stanislava pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:50:06Z
dc.date.available 2020-07-26T21:50:06Z
dc.date.submitted 2016-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211513
dc.language pol pl
dc.title Analiza obrządku pogrzebowego andronowskiego kręgu kulturowego. pl
dc.title.alternative The analysis of the Andronovo community's burial rite pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Andronowski krąg kulturowy (AKK) jest jednym z najciekawszych i skomplikowanych zagadnień środkowej epoki brązu na stepach syberyjskich. Rozwijając się przez niecałe tysiąclecie (XVII-XIII w. p.n.e.), krąg kultur andronowskich ze swojej kolebki na przedpolu gór Ural rozpowszechnił się na tereny sąsiednie. Adaptując starsze tradycje wczesnobrązowe, ludność kultur andronowskich przystosowała je do nowych warunków wytwarzając unikatowy zestaw cech kulurowych. Jedną z charakterystycznych oznak, obok kompeku ceramicznego, jest zróżnicowany obrządek pogrzebowy. Przyjmując impulsy płynące z terenow kultur ościennych i wiążąc je z własnym podłożem kulturowym, każda z jednostek AKK wytworzyła własny, zmieniający się w czasie kompleks obrzędowy. pl
dc.abstract.en Andronovo cultural community is one of the most interesting and complicated issues of the middle bronze age of Siberian steppe. In the period of its development between 17th and 13th c. BC, Andronovo community became more spread from its homeland in southern Ural Mountains and occupied areas between Yenisei River in the east, Central Asia in the south and forest zone in the north.Andonovo community also adapted older traditions from early Bronze Age and adjusted them to new conditions, creating an unique set of cultural features, like ceramic technology and ornamentation or mortuary rituals. Every subculture of Andronovo community received impacts from neighboring areas and associated it with their cultural base, generating their own, time-varying ritual complex. pl
dc.subject.pl Andronowski krąg kulturowy, środkowa epoka brązu, step syberyjski pl
dc.subject.en Andronovo cultural community , middle bronze age, Siberian steppe pl
dc.contributor.reviewer Chochorowski, Jan [SAP11006021] pl
dc.contributor.reviewer Blajer, Wojciech [SAP11010466] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105125-174401 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy archeologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)