Jagiellonian University Repository

Hierarchiczne formowanie biomateriałów

pcg.skipToMenu

Hierarchiczne formowanie biomateriałów

Show full item record

dc.contributor.advisor Łasocha, Wiesław [SAP11010638] pl
dc.contributor.author Borowiec, Adrianna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:49:36Z
dc.date.available 2020-07-26T21:49:36Z
dc.date.submitted 2016-06-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211505
dc.language pol pl
dc.title Hierarchiczne formowanie biomateriałów pl
dc.title.alternative Hierarchical formation of biomaterials. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Zwiększająca się ilość urazów wśród społeczeństwa jest przyczyną rozwoju takich dziedzin jak implantologia oraz biomateriały. Niniejsza praca jest przykładem próby znalezienia innowacyjnego rozwiązania dla kształtowania biomateriałów takich jak hydroksyapatyt oraz bioszkła w celach jako implanty kostne. Odtworzenie hierarchicznej struktury drewna ma wpłynąć pozytywnie na parametry mechaniczne i porowatość uzyskiwanych kształtek. pl
dc.abstract.en The increasing number of injuries in human population leads to the development of areas like implantology and biomaterials science. This work is an attempt to find an innovative method to create biomaterials like hydroxyapatite and bioglass as bone implants. Recreation of the hierarchical structure of wood has a positive influence on mechanical properties and porosity of obtained profiles. pl
dc.subject.pl biomimetyka, hydroksyapatyt, bioszkła, matryca drewniana pl
dc.subject.en biomimetic, hydroxyapatite, bioglass, wood matrix pl
dc.contributor.reviewer Łasocha, Wiesław [SAP11010638] pl
dc.contributor.reviewer Olech, Andrzej [SAP11010841] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105117-143490 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy zaawansowane materiały i nanotechnologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)