Jagiellonian University Repository

Zarządzanie wizerunkiem miasta na przykładzie Krakowa

pcg.skipToMenu

Zarządzanie wizerunkiem miasta na przykładzie Krakowa

Show full item record

dc.contributor.advisor Gaweł, Łukasz [SAP11017669] pl
dc.contributor.author Chabior, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:49:01Z
dc.date.available 2020-07-26T21:49:01Z
dc.date.submitted 2016-07-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211496
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie wizerunkiem miasta na przykładzie Krakowa pl
dc.title.alternative Krakow - An Example of City Image Management pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy magisterskiej jest przedstawienie zagadnienia zarządzania wizerunkiem miasta. Część teoretyczna składa się z dwóch rozdziałów. Pierwszy zawiera teoretyczne ujęcie marketingu terytorialnego: wyjaśnienie pojęcia, ewolucję marketingu terytorialnego, jego cele oraz funkcje, a także ukazuje terytorium przez pryzmat produktu. Drugi rozdział przedstawia zagadnienie wizerunku oraz tożsamości miasta. W trzecim rozdziale zostały przedstawione wyniki badań własnych, przeprowadzonych metodą kwestionariusza ankiety, na temat postrzegania wizerunku Krakowa z perspektywy studiujących tu osób. Ostatni rozdział zawiera porównanie wyników badań z raportem firmy PricewaterhouseCoopers, dotyczącym polskich metropolii. pl
dc.abstract.en The goal of hereby master thesis is to describe city image management. The theoretical part consists of two chapters. The first chapter focus on theoretical background of territorial marketing: definition clarification, the evolution of territorial marketing, its objectives and functions, moreover shows the territory through the prism of the product. The third chapter shows study results of carried out research via survey questionnaire based on perception of university students how they find image of city of Krakow. Last chapter include comparison of survey results with PricewaterhouseCoopers report on Polish metropolis. pl
dc.subject.pl KRAKÓW, MARKETING TERYTORIALNY, MIASTO, WIZERUNEK pl
dc.subject.en CITY, IMAGE, KRAKOW, TERRITORIAL MARKETING pl
dc.contributor.reviewer Góral, Anna pl
dc.contributor.reviewer Gaweł, Łukasz [SAP11017669] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105107-148396 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)