Jagiellonian University Repository

Działalność i proces członków II Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej (1947-1951)

pcg.skipToMenu

Działalność i proces członków II Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej (1947-1951)

Show full item record

dc.contributor.advisor Zblewski, Zdzisław [SAP11016013] pl
dc.contributor.author Kubacki, Sebastian pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:48:20Z
dc.date.available 2020-07-26T21:48:20Z
dc.date.submitted 2016-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211485
dc.language pol pl
dc.title Działalność i proces członków II Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej (1947-1951) pl
dc.title.alternative The activity and trial of the members of the Second Zamoyski Inspectorate of The Home Army (1947-1951) pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca skupia się na działalności II Inspektoratu Zamojskiego AK oraz opisaniu procesu sądowego jego członków po zlikwidowaniu organizacji przez komunistyczne władze. Inicjatorem powstania w 1947 r. II Inspektoratu Zamojskiego AK był pułkownik Marian Pilarski ps. „Jar”. Struktura stworzonej przez niego organizacji nawiązywała do wcześniejszego schematu funkcjonowania Armii Krajowej. Inspektorat dzielił się na 6 obwodów, posiadał własny wywiad, służbę zdrowia, Wojskową Służbę Kobiet oraz żandarmerię wojskową. W kwietniu 1950 r. władze bezpieczeństwa aresztowały wielu członków organizacji. W wyniku pokazowego procesu skazano wielu członków organizacji na długoletnie kary więzienia a dowódcę Mariana Pilarskiego na karę śmierci. pl
dc.abstract.en This study focuses on the activity of the Second Zamoyski Inspectorate of AK (The Home Army) and the description of the trial of its members after the liquidation of it by the communist authorities. Marian Pilarski ps. “Jar” was the founder of this organization in 1947. Its structure reffered to previous scheme of functioning of the Home Army. The Inspectorate was divided into 6 circuits, had its own intelligence, health service, Women Military Staff, and the military police. In April 1950 the security authorities arrested most of the members of this organization. As a result of a show trial, several members were condemn to a long-term prison sentence and the commander Mariana Pilarski on a death penalty. pl
dc.subject.pl Armia Krajowa Płk Marian Pilarski ps. „Jar” Inspektorat Zamojski KomunizmPolskie Podziemie Niepodległościowe pl
dc.subject.en Home Army col. Marian Pilarski ps. „Jar”Zamoyski InspectorateCommunismPolish Independence Underground pl
dc.contributor.reviewer Zblewski, Zdzisław [SAP11016013] pl
dc.contributor.reviewer Mierzwa, Janusz [SAP11018424] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105095-142527 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)