Jagiellonian University Repository

Miejsce obcojęzycznych konsumentów w kampaniach reklamowych sklepów „Biedronka” i „Tesco”

pcg.skipToMenu

Miejsce obcojęzycznych konsumentów w kampaniach reklamowych sklepów „Biedronka” i „Tesco”

Show full item record

dc.contributor.advisor Kędziora, Alicja [SAP13008070] pl
dc.contributor.author Bartosik, Dominika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:47:41Z
dc.date.available 2020-07-26T21:47:41Z
dc.date.submitted 2016-07-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211475
dc.language pol pl
dc.title Miejsce obcojęzycznych konsumentów w kampaniach reklamowych sklepów „Biedronka” i „Tesco” pl
dc.title.alternative The role of non- polish consumers in advertising campaigns of „Biedronka” and „Tesco” brands. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytania: w jakim stopniu obcokrajowcy uczący się języka polskiego na poziomie średniozaawansowanym są w stanie percypować przekazy reklamowe kampanii sklepów wielobranżowych? Czy firmy powinny badać potrzeby obcokrajowców jako grupy docelowej? W tym celu niezbędne było zweryfikowanie, czy obcojęzyczni konsumenci rozumieją przedstawione reklamy, konstruowane w oparciu o wyrażenia idiomatyczne oraz związki frazeologiczne, które wpływają na proces rozumienia przekazu. Istotnym elementem badania była analiza stopnia przydatności warstwy wizualnej i audialnej podczas kontaktu z reklamą audiowizualną pl
dc.abstract.en The main aim of the master thesis was to answer the following questions: to what extend foreigners who are learning polish language in the intermediate level are able to understand advertisement campaigns of general stores? Do the companys should carry out research of foreigner’s needs as the target? To answer that, it if was obligatory to check if non-polish language speakers understand presented idiomatic advertisements which influence the proces of general understanding. The other aim of the research carried out by the author of this master work was to analyze the key elements in the proces of understanding, which were sound and image and how they influence to interwee. pl
dc.subject.pl BIEDRONKA – OBCOKRAJOWCY – REKLAMA – TESCO pl
dc.subject.en BIEDRONKA – FOREIGNERS – ADVERTISEMENT – TESCO pl
dc.contributor.reviewer Orzechowski, Emil [SAP11004446] pl
dc.contributor.reviewer Kędziora, Alicja [SAP13008070] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105084-143805 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie reklamą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)