Jagiellonian University Repository

Wybrane aspekty prawne kryptowalut

pcg.skipToMenu

Wybrane aspekty prawne kryptowalut

Show full item record

dc.contributor.advisor Oplustil, Krzysztof [SAP11017433] pl
dc.contributor.author Cieniawski, Szymon pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:47:14Z
dc.date.available 2020-07-26T21:47:14Z
dc.date.submitted 2016-06-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211468
dc.language pol pl
dc.title Wybrane aspekty prawne kryptowalut pl
dc.title.alternative Selected legal aspects of virtual currencies pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca omawia wirtualne waluty w kontekście obecnie obowiązujących przepisów międzynarodowych, regionalnych oraz krajowych. W pracy wyjaśniono, czym są kryptowaluty i na jakiej podstawie działają. Następnie opisano główne problemy regulacyjne wynikające z charakteru kryptowalut. Omówienie problemów regulacyjnych rozpoczęto od sytuacji prawnej wirtualnych walut na arenie międzynarodowej oraz w Unii Europejskiej. W pracy przedstawiono w ramach analizy prawnoporównawczej regulacje prawne wirtualnych walut w Chinach, Stanach Zjednoczonych i Niemczech. W ostatnim rozdziale została przedstawiona sytuacja prawa kryptowalut w Polsce. pl
dc.abstract.en This paper discusses the virtual currency in the context of the current provisions of international, regional and national law. The study addresses what cryptocurrency is and the general rules governing transaction. Then describes the main regulatory problems arising from the nature of cryptocurrency. Explanation of regulatory issues is started with the legal status of virtual currencies in the international arena and in the European Union. The paper presents as part of comparative legal analysis current legal provisions governing virtual currencies in China, the United States and Germany. The last chapter describes current legal framework for cryptocurrencies in Poland. pl
dc.subject.pl wirtualne waluty, kryptowaluty, bitcoin, btc, atc, altcoiny, pieniądze, wirtualne pieniądze, e-pieniądze pl
dc.subject.en virtual currencies, cryptocurrencies, bitcoin, altcoin, btc, atc, money, virutal money, e-money pl
dc.contributor.reviewer Oplustil, Krzysztof [SAP11017433] pl
dc.contributor.reviewer Porzycki, Marek [SAP11118167] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105077-142802 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)