Jagiellonian University Repository

Zarządzanie pamięcią o utraconym dziedzictwie kulturowym na przykładzie Portretu Młodzieńca Rafaela Santi

pcg.skipToMenu

Zarządzanie pamięcią o utraconym dziedzictwie kulturowym na przykładzie Portretu Młodzieńca Rafaela Santi

Show full item record

dc.contributor.advisor Kędziora, Alicja [SAP13008070] pl
dc.contributor.author Drozdowicz, Dominika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:47:10Z
dc.date.available 2020-07-26T21:47:10Z
dc.date.submitted 2016-07-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211467
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie pamięcią o utraconym dziedzictwie kulturowym na przykładzie Portretu Młodzieńca Rafaela Santi pl
dc.title.alternative Memory management in regards to lost cultural heritage on example of Raphael’s Portrait of a Young Man pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca prezentuje wyniki badań dotyczących zarządzania pamięcią o utraconym dziedzictwie kulturowym, rozumianym jako skradzione podczas II wojny światowej obrazy malarstwa polskiego i zagranicznego, będącego częścią niematerialnego dziedzictwa Polaków. W pracy zaprezentowano warstwę terminologiczną odnoszącą się do zarządzania pamięcią, relacji między pamięcią a dziedzictwem niematerialnym i procesu restytucji. W tekście zostały przedstawione i ocenione przedsięwzięcia, które pretendują do form, jakimi może posługiwać się nowo powstające zarządzanie pamięcią o utraconym dziedzictwie ze szczególnym uwzględnieniem tych dotyczących obrazu Rafaela Santi Portret młodzieńca. Przyjrzano się także działalności głównych interesariuszy tego zarządzania – Ministerstwu Spraw Zagranicznych, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Książąt Czartoryskich. W pracy postanowiono dowieść, że skradzione podczas II wojny światowej obrazy stanowią część niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polaków. pl
dc.abstract.en This study reveals the results of investigations related to memory management of lost cultural heritage, perceived as Polish and foreign paintings which were part of intangible heritage of Poland stolen during World War II. Thesis presents layer of terminology relating to memory management, the relationship between memory and intangible heritage and the restitution process. Study discovers and judge ventures, which may pretend to become forms, that may be used in newly establishing management method, according to presented definitions with particular emphasis on those related to the Raphael’s painting Portrait of a Young Man. Another aim of this study was to take a closer look at activities of this kind of management stakeholders – Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Culture and National Heritage and the Princes Czartoryski Foundation. The main purpose of this thesis was to prove that paintings stolen during World War II are part of intangible heritage of Polish culture. pl
dc.subject.pl zarządzanie pamięcią – utracone dziedzictwo – restytucja – Portret młodzieńca pl
dc.subject.en memory management – lost heritage – restitution – Portrait of a Young Man pl
dc.contributor.reviewer Kędziora, Alicja [SAP13008070] pl
dc.contributor.reviewer Handzel, Zbigniew [SAP11017393] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105076-179564 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)