Jagiellonian University Repository

Zarządzanie wizerunkiem legend popkultury na przykładzie Elvisa Presleya, The Beatles i The Rolling Stones

pcg.skipToMenu

Zarządzanie wizerunkiem legend popkultury na przykładzie Elvisa Presleya, The Beatles i The Rolling Stones

Show full item record

dc.contributor.advisor Maliszewski, Juliusz pl
dc.contributor.author Chowaniec, Zuzanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:47:07Z
dc.date.available 2020-07-26T21:47:07Z
dc.date.submitted 2016-07-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211466
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie wizerunkiem legend popkultury na przykładzie Elvisa Presleya, The Beatles i The Rolling Stones pl
dc.title.alternative Image management and pop culture legends as Elvis Presley, The Beatles and The Rolling Stones pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca przedstawia najważniejsze mechanizmy związane z zarządzaniem wizerunkiem legend popkultury, związanych z przemysłem muzycznym. Praca składa się z trzech rozdziałów, pierwszy dotyczy zarządzania i przemysłu muzycznego, drugi mówi o popkulturze i historii muzyki rockowej, trzeci natomiast pokazuje, jak mechanizmy te funkcjonują w praktyce, na przykładzie ikon muzyki popularnej: Elvisa Presleya, The Beatles oraz The Rolling Stones. pl
dc.abstract.en The thesis presents a selection of the most important mechanisms related to image management and pop culture legends, connected with music industry. The dissertation consist of three chapters, the first relates to the management and the music industry, the other is about pop culture and the history of rock music, while the third shows how these mechanisms works in practice in the event of popular music icons as Elvis Presley, The Beatles and The Rolling Stones. pl
dc.subject.pl ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM, POPKULTURA, PRZEMYSŁ MUZYCZNY, MUZYKA ROCKOWA. pl
dc.subject.en MANAGEMENT, IMAGE MANAGEMENT, POPULAR CULTURE, MUSIC INDUSTRY, ROCK MUSIC. pl
dc.contributor.reviewer Maliszewski, Juliusz pl
dc.contributor.reviewer Różycka, Magdalena pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105075-184598 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)