Jagiellonian University Repository

Funkcja integracyjna w samorządowych instytucjach kultury. Studium przypadku Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

pcg.skipToMenu

Funkcja integracyjna w samorządowych instytucjach kultury. Studium przypadku Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Show full item record

dc.contributor.advisor Kędziora, Alicja [SAP13008070] pl
dc.contributor.author Drewniak, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:46:36Z
dc.date.available 2020-07-26T21:46:36Z
dc.date.submitted 2016-07-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211458
dc.language pol pl
dc.title Funkcja integracyjna w samorządowych instytucjach kultury. Studium przypadku Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów pl
dc.title.alternative Integration in local cultural institutions. A case study of Local Government Center of Culture and Promotion of Community Zabierzów pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: Czy i w w jaki sposób samorządowe instytucje kultury realizują funkcję integracyjną społeczności lokalnej? Organizacje zbadane zostały pod kątem ich prawnego funkcjonowania, zadań, które realizują oraz otoczenia. Dodatkowo przeprowadzone zostało studium przypadku Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. W tym celu dokonano badań w postaci wywiadu z dyrektor instytucji kultury oraz ankiet kierowanych do mieszkańców gminy Zabierzów. Uzyskane wyniki dały podstawy do stwierdzenia, że samorządowe instytucje w znacznym stopniu wpływają na integrację lokalnej społeczności. Realizacja funkcji integracyjnej przynosi najlepsze rezultaty, gdy lokalne organizacje kultury stwarzają szanse uczestnictwa w wydarzeniach plenerowych. Te projekty – jak wynika z badań – są najbardziej pożądane i najbardziej popularny wśród społeczności lokalnej. pl
dc.abstract.en The aim of this work is to answer the question: Whether and how the local cultural institutions perform the function of integrating the local community? For the purposes of answering the question posed research analyzed literature relating to local cultural institutions. Organizations have been examined in terms of their legal functioning, tasks that they perform or their surroundings. In addition a case study was carried out around the Local Government Center of Culture and Promotion of the Community Zabierzów. For this purpose the research was carried out in the form of an interview with the director of cultural institutions and questionnaires addressed to the local community. The results gave rise to the conclusion that local cultural institutions contribute significantly to the integration of the local community. Implementation of the integration function works best when the local cultural organizations offer opportunities to participate in outdoor events. These projects – according to research – are the most desirable and the most popular among the local community. pl
dc.subject.pl SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY – DOM KULTURY – CENTRUM KULTURY – SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA – INTEGRACJA – WYDARZENIE PLENEROWE pl
dc.subject.en LOCAL GOVERNMENT INSTITUTION OF CULTURE – CENTER OF CULTURE – LOCAL COMMUNITY – INTEGRATION – OUTDOOR EVENT pl
dc.contributor.reviewer Kędziora, Alicja [SAP13008070] pl
dc.contributor.reviewer Handzel, Zbigniew [SAP11017393] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105067-178411 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)