Jagiellonian University Repository

WORDS THAT SAVE LIVES. CHARLES DICKENS AS A SOCIAL REFORMER.

pcg.skipToMenu

WORDS THAT SAVE LIVES. CHARLES DICKENS AS A SOCIAL REFORMER.

Show full item record

dc.contributor.advisor Kowal, Ewa [SAP13038510] pl
dc.contributor.author Gaś, Sonia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:46:21Z
dc.date.available 2020-07-26T21:46:21Z
dc.date.submitted 2016-07-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211454
dc.language eng pl
dc.title WORDS THAT SAVE LIVES. CHARLES DICKENS AS A SOCIAL REFORMER. pl
dc.title.alternative Słowa, które ratują życie. Charles Dickens jako reformator społeczny. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Autorka pracy analizuje jednego z najpopularniejszych pisarzy angielskich w kontekście jego wpływu na społeczeństwo wiktoriańskie. Na podstawie źródeł historycznych praca przedstawia problemy społeczne z jakimi zmagał się Charles Dickens i jemu współcześni. Autorka skupia się również na sposobie przedstawienia rzeczywistości przez pisarza w dwóch jego powieściach: „Przygody Olivera Twista” oraz „Opowieść Wigilijna”, a także na odbiorze tych dzieł i ich wpływie społecznym. Ponadto, w pracy analizowane są artykuły prasowe Dickensa, a także jego popularność i praca charytatywna - wszystkie te aspekty są opisane w celu ukazania empatii jaką wykazywał się Dickens w stosunku do ludzi żyjących w skrajnej nędzy, a także gotowości do zreformowania ponurych realiów, w jakich musieli żyć najbiedniejsi. Ostatecznie autorka rozważa postać Dickensa jako reformatora społecznego i dochodzi do wniosku, że powieściopisarz wprawdzie nie przyczynił się do wprowadzenia konkretnych reform społecznych lub prawnych, ale miał znaczący wpływ na wielu członków społeczeństwa wiktoriańskiego. Ukazywał trudną sytuację biedniejszych warstw i zachęcał bogatszych do zaangażowania się w sprawy społeczne. pl
dc.abstract.en The author of the thesis analyses one of the most popular English writers – Charles Dickens in terms of his influence on the Victorian society. On the basis of historical sources, the thesis describes the social problems Dickens and his contemporaries struggled with. The study also focuses on the novelist’s own depiction of this reality in two of his novels, mainly Oliver Twist and A Christmas Carol, as well as on the reception and influence of these two works. In addition, the thesis focuses on Dickens’ articles as well as on his great popularity and charity work – all these aspects are described in order to show Dickens’s sympathy towards the lowest classes and his willingness to change the gloomy Victorian reality of the poor. Finally, the author of the thesis considers Dickens as a social reformer and comes to the conclusion that although the novelist did not contribute to any social or legislative reforms, he significantly influenced members of Victorian society by showing them poor people’s plight and encouraging them to engage in social activism. pl
dc.subject.pl Charles Dickens, społeczeństwo wiktoriańskie, Dickens jako reformator, "Przygody Olivera Twista", "Opowieść Wigilijna" pl
dc.subject.en Charles Dickens, the Victorian society, Dickens as a reformer, Oliver Twist, A Christmas Carol pl
dc.contributor.reviewer Kusek, Robert [SAP13017370] pl
dc.contributor.reviewer Kowal, Ewa [SAP13038510] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105063-178512 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia angielska z językiem niemieckim pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)