Jagiellonian University Repository

Ustalanie prawdy sądowej za pomocą dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa

pcg.skipToMenu

Ustalanie prawdy sądowej za pomocą dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa

Show full item record

dc.contributor.advisor Kardas, Piotr [SAP11015400] pl
dc.contributor.author Leszcz, Kamil pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:45:08Z
dc.date.available 2020-07-26T21:45:08Z
dc.date.submitted 2016-06-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211435
dc.language pol pl
dc.title Ustalanie prawdy sądowej za pomocą dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa pl
dc.title.alternative Using illegal evidences to establish the court truth pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca stanowi podsumowanie obecnych w doktrynie i orzecznictwiekoncepcji co do możliwości ustalania prawdy sądowej za pomocą dowodówuzyskanych z naruszeniem prawa. W tym kontekście autor dokonał analizy granicdopuszczalności dowodów z czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz dowodówprywatnych w przypadku gdy zostały one zebrane z naruszeniem przepisów ustawy lubw wyniku czynu zabronionego, gdyż te kategorie najlepiej oddaja problematykę będącąprzedmiotem niniejszej pracy. Konieczne dla celów analizy okazało się zdefiniowaniezasady prawdy materialnej, a także określenie standardu co do granic dopuszczalnościdowodów zebranych z naruszeniem prawa wypracowanego w orzecznictwieEuropejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz orzecznictwa krajowego. Autor dokonałtakże analizy czy rozwiązanie w postaci stworzenia zakazu dowodowego obejmującegotakie dowody na gruncie ustawy procesowej jest rozwiązaniem prawidłowym (art. 168ak.p.k.) , a także przeanalizował najnowsze próby podejścia do tematu będące wopozycji do wypracowanych uprzednio standardów oraz oceny na ile korespondują onez konstytucyjnym oraz konwencyjnym standardem oraz czy sądy zobligowane są do ichstosowania. pl
dc.abstract.en This dissertation refers to the judical controversions connected with a problem ofpassing a judgement based on evidences which come from the sides’ of trial criminalactivity. The main categories of these evidences described in this article are privateevidences and operational evidences came from police activity. The elaboration alsorefers to the made by The European Court of Human Rights and polish courts standardof the evidences came from crime activity admissibility limit and polish crimeprocedure regulations (art. 168a k.p.k.) referring to this issue in the light of 172constitutional and conventional standards. Author also tries to define the issue of a“court truth” which is a bedrock of a conclusions which result from this dissertation. pl
dc.subject.pl prawda sądowa, dowody prywatne, dowody nielegalne, zakazydowodowe pl
dc.subject.en court truth, crime, private evidences, illegal evidences pl
dc.contributor.reviewer Kardas, Piotr [SAP11015400] pl
dc.contributor.reviewer Wróbel, Włodzimierz [SAP11013099] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105044-144450 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)