Jagiellonian University Repository

Ocena przydatności wieloenergetycznej tomografii komputerowej w określeniu składu mineralogicznego złogów i kamieni wewnętrznarządowych

pcg.skipToMenu

Ocena przydatności wieloenergetycznej tomografii komputerowej w określeniu składu mineralogicznego złogów i kamieni wewnętrznarządowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Stanek, Jan [SAP11006612] pl
dc.contributor.advisor Kisielewicz, Kamil pl
dc.contributor.author Sapikowska, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:44:08Z
dc.date.available 2020-07-26T21:44:08Z
dc.date.submitted 2016-07-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211419
dc.language pol pl
dc.title Ocena przydatności wieloenergetycznej tomografii komputerowej w określeniu składu mineralogicznego złogów i kamieni wewnętrznarządowych pl
dc.title.alternative Usefulness of dual energy computed tomography to determining the mineralogical composition of stones inside the organs. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tomografia komputerowa jest najpowszechniejszą metodą obrazowania wnętrza organizmu. Najnowszym trendem w dziedzinie obrazowania z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego jest tomografia wieloenergetyczna, w której dany obszar ciała pacjenta skanuje się stosując symultanicznie dwie energie: wysoką (140 keV) i niską (80 keV). Celem pracy była ocena przydatności tomografii wieloenergetycznej w wyznaczaniu składu mineralogicznego kamieni wewnątrznarządowych z wykorzystaniem oprogramowania Advantage Workstation firmy GE. Wyniki uzyskane dla DECT porównano z wartościami efektywnej liczby atomowej obliczonej na podstawie pomiarów w średniej podczerwieni, które potwierdziły użyteczność metody. pl
dc.abstract.en Computed tomography is the most common method of diagnostic radiology. The latest trend in the field of imaging using X-ray is multi-energy tomography, wherein the area of a patient is scanned simultaneously using two energies: high (140 keV) and low (80 keV). The aim of this study was to evaluate the usefulness of dual-energy CT in determining the mineralogical composition of organs stones using Advantage Workstation GE software. The results obtained from DECT were compared with the effective atomic number calculated during the mid-IR measurements. Usefulness of DECT in clinical practice were confirmed. pl
dc.subject.pl tomografia komputerowa , tomografia wieloenergetyczna, tomografia dwuenergetyczna, DECT kamienie nerkowe, kamienie żółciowe, efektywna liczba atomowa, spektometria w średniej podczerwieni pl
dc.subject.en computed tomography, multi energy CT, dual energy CT, DECT, kidney stones, gallstones, effective atomic number, mid-infrared spectrometry pl
dc.contributor.reviewer Dziedzic-Kocurek, Katarzyna [SAP13903118] pl
dc.contributor.reviewer Stanek, Jan [SAP11006612] pl
dc.contributor.reviewer Kisielewicz, Kamil pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105027-153882 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy fizyka medyczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)