Jagiellonian University Repository

Odpowiedzialność w spółce akcyjnej w organizacji

pcg.skipToMenu

Odpowiedzialność w spółce akcyjnej w organizacji

Show full item record

dc.contributor.advisor Stec, Mirosław [SAP11006684] pl
dc.contributor.author Dorosz, Barbara pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:43:52Z
dc.date.available 2020-07-26T21:43:52Z
dc.date.submitted 2016-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211415
dc.language pol pl
dc.title Odpowiedzialność w spółce akcyjnej w organizacji pl
dc.title.alternative Liability for the obligations of the joint-stock company prior to its registration pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem pracy jest odpowiedzialność w spółce akcyjnej w organizacji.Dopuszczalność dokonywania przez spółkę w organizacji (a więc spółkę jeszcze niedojrzałą, o niekiedy niepełnym kapitale) czynności prawnych stanowi przyczynę charakterystycznego ukształtowania odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałej przed dokonaniem wpisu do rejestru w sposób zasadniczo odmienny od odpowiedzialności spółki właściwej. W pierwszym rozdziale zawarty został wstęp prawno porównawczy mający na celu przedstawienie ewolucji konstrukcji spółki akcyjnej w organizacji (oraz spółek kapitałowych w organizacji w ogóle), określenia natury prawnej tego podmiotu i jego miejsca w obecnym stanie normatywnym.W dalszej części pracy został przyjęty przede wszystkim podział na charakterystykę zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego, jak również wydzielenie stosunków wewnętrznych i zewnętrznych. Drugi rozdział pracy zawiera ogólną charakterystykę odpowiedzialności spółki akcyjnej w organizacji jako odrębnego podmiotu, z uwagi na przyznaną jej podmiotowość prawną. W rozdziale trzecim znajduje się charakterystyka odpowiedzialności osób działających w imieniu spółki w organizacji ze szczególnym uwzględnieniem zasad reprezentacji spółki. W rozdziale czwartym przedstawione zostały zasady odpowiedzialności akcjonariusza w granicach niewniesionego wkładu. Rozdział piąty natomiast zawiera analizę odpowiedzialności za zobowiązania spółki akcyjnej w organizacji po jej ustaniu tj. zarówno w wypadku zarejestrowania spółki akcyjnej właściwej jak i niedojścia spółki do skutku. Praca zakończona jest wnioskami dotyczącymi regulacji odpowiedzialności w spółce akcyjnej w organizacji oraz postulatami de lege ferenda podnoszonymi w doktrynie. pl
dc.abstract.en The issue of the study is to present liability for the obligations of the joint-stock company prior to its registration. This is a trial of a complex examination of the nature of the joint-stock company prior to its registration with a special consideration of the liability for its obligations. The author presents the provisions along with analysis of the functional aspects of the company and pays thorough attention on the controversial aspects which are being criticized in the literature of the subject. In the first chapter there is an introductory comparative legal analysis which is aimed to present the evolution of the joint-stock company in its organizational phase in corporate law system in Poland. The study is conducted with the subjective criterion in the first place, than follows a objective division supported by the distinction for the inner and external liability which concerns separately the interests of company’s creditors and persons acting inside the company. In the second chapter there is a general characterisation of liability of the joint-stock company prior to its registration itself, due to its limited legal capacity. The third section presents the rules of liability of persons acting in the name the company with a deeper insight into the rules of representation. The fourth chapter focuses on liability of shareholders in the scope of their uncalled committed capital. In the final section there is a characterisation of liability for the obligations of the joint-stock company in the event of successful transformation into the joint-stock company as well as a failure to its registration.There is a summary of the postulate of de lege ferenda and an overall conclusion in the very end of the study. pl
dc.subject.pl spółka akcyjna; spółka akcyjna w organizacji; odpowiedzialność; zobowiązania; odpowiedzialność w spółce; szkoda; pl
dc.subject.en joint-stock company; joint-stock company prior to its registration; liability; obligations; damage; pl
dc.contributor.reviewer Stec, Mirosław [SAP11006684] pl
dc.contributor.reviewer Spyra, Marcin [SAP11016698] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105023-142091 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)