Jagiellonian University Repository

Echa społeczne i prasowe pogrzebów w drugiej połowie lat trzydziestych na przykładzie pochówku Ignacego Daszyńskiego, Stanisława Cara, Romana Dmowskiego, Walerego Sławka i Wojciecha Korfantego

pcg.skipToMenu

Echa społeczne i prasowe pogrzebów w drugiej połowie lat trzydziestych na przykładzie pochówku Ignacego Daszyńskiego, Stanisława Cara, Romana Dmowskiego, Walerego Sławka i Wojciecha Korfantego

Show full item record

dc.contributor.advisor Mierzwa, Janusz [SAP11018424] pl
dc.contributor.author Paluch, Filip pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:41:28Z
dc.date.available 2020-07-26T21:41:28Z
dc.date.submitted 2016-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211377
dc.language pol pl
dc.title Echa społeczne i prasowe pogrzebów w drugiej połowie lat trzydziestych na przykładzie pochówku Ignacego Daszyńskiego, Stanisława Cara, Romana Dmowskiego, Walerego Sławka i Wojciecha Korfantego pl
dc.title.alternative Press and social echoes of funerals in the second half of the thirties at the example of burials Ignacy Daszyński, Stanisław Car, Roman Dmowski, Walery Sławek and Wojciech Korfanty pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca przedstawia echa prasowe i społeczne śmierci i pogrzebów wybranych polityków okresu międzywojnia. Główne źródło pracy stanowiły wybrany tytuły prasowe na podstawie, których analizowano echa, które wybrzmiały po zgonie opisywanych postaci. pl
dc.abstract.en The work presents the press and social echoes of death and funerals elected politicians of the interwar period. The main source of work were selected on the basis of press titles, which analyzed the echoes that resounded after the death of the described form. pl
dc.subject.pl prasa, dwudziestolecie międzywojenne, II RP, ceremonie publiczne, pogrzeby, Daszyński, Car, Korfanty, Dmowski, Sławek pl
dc.subject.en newspaper,,II RP, public ceremonies, funerals, Daszyński, Car, Korfanty, Dmowski, Slawek pl
dc.contributor.reviewer Mierzwa, Janusz [SAP11018424] pl
dc.contributor.reviewer Brzoza, Czesław [SAP11006303] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104978-161232 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy antropologia historyczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)