Jagiellonian University Repository

Wpływ zorganizowanych grup przestępczych na środowisko lokalne i scenę polityczną oraz metody ich zwalczania – przykład Cosa Nostry

pcg.skipToMenu

Wpływ zorganizowanych grup przestępczych na środowisko lokalne i scenę polityczną oraz metody ich zwalczania – przykład Cosa Nostry

Show full item record

dc.contributor.advisor Bojenko-Izdebska, Ewa [SAP11011146] pl
dc.contributor.author Pszyk, Krzysztof pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:39:29Z
dc.date.available 2020-07-26T21:39:29Z
dc.date.submitted 2016-07-12 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211350
dc.language pol pl
dc.title Wpływ zorganizowanych grup przestępczych na środowisko lokalne i scenę polityczną oraz metody ich zwalczania – przykład Cosa Nostry pl
dc.title.alternative The influence of organised crime groups on the local environment and politics and how to fight them – based on the Cosa Nostra example pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Działalność zorganizowanych grupy przestępczych jest współcześnie jednym z głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego. Szczególnym ich rodzajem są włoskie mafie. Najbardziej znaną, działającą od wieków na terenie Sycylii jest Cosa Nostra. Na jej przykładzie doskonale widoczne są główne obszary działalności tych organizacji. Są nimi lokalne środowisko oraz scena polityczna. Dzięki zdobyciu wpływu w tych strategicznych sektorach krajowa walka ze zorganizowaną przestępczością jest niezwykle trudna. Globalizacja spowodowała, iż problem ten zyskał również charakter międzynarodowy. Ponadnarodowa współpraca w dziedzinie zwalczania zorganizowanej przestępczości otwiera nowy rozdział w walce z tego rodzaju nielegalnymi, transgranicznymi działaniami. pl
dc.abstract.en The activity of the organized criminal groups is nowadays one of the main threats to national security. A special type of organized criminal groups are Italian mafias. The most famous, operating for centuries on Sicily is Cosa Nostra. The main areas of activity of these kinds of organizations are visible based on the example of Cosa Nostra. These are the local environment and political scene. Due to the growing influence on both spheres the national fight against organized crime is extraordinarily difficult. Globalization moves this problem to the international level. Cooperation between countries in the battle against crime opens the new chapter in combatting this kind of transnational, illegal acts. pl
dc.subject.pl przestępczość zorganizowana, mafia, Cosa Nostra, Interpol, Europol pl
dc.subject.en organised crime, mafia, Cosa Nostra, Interpol, Europol pl
dc.contributor.reviewer Bojenko-Izdebska, Ewa [SAP11011146] pl
dc.contributor.reviewer Młynarski, Tomasz [SAP11018984] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104948-144061 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy bezpieczeństwo narodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)