Jagiellonian University Repository

Rozwinięcie slow-roll w kosmologii klasycznej i kwantowej

pcg.skipToMenu

Rozwinięcie slow-roll w kosmologii klasycznej i kwantowej

Show full item record

dc.contributor.advisor Mielczarek, Jakub pl
dc.contributor.author Luc, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:37:30Z
dc.date.available 2020-07-26T21:37:30Z
dc.date.submitted 2016-09-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211319
dc.language pol pl
dc.title Rozwinięcie slow-roll w kosmologii klasycznej i kwantowej pl
dc.title.alternative Slow-roll expansion in classical and quantum cosmology pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Epoka inflacji to jeden z najważniejszych elementów współczesnych modeli ewolucji wczesnego Wszechświata. Można ją opisywać przez pole skalarne ewoluujące w zależnym od niego potencjane. W większości przypadków rozwiązanie równań ruchu dla tego modelu jest niemożliwe bez dokonania pewnych przybliżeń. W niniejszej pracy rozważane jest przybliżenie slow-roll, polegające na zaniedbaniu tych członów równań ruchu, które zmieniają się najwolniej. Dla przypadku klasycznego znaleziono rozwiązania równań ruchu w przybliżeniu slow-roll do dowolnego rzędu w parametrach slow-roll. Tę samą metodę można zastosować do rozwiązania równań zawierających poprawki od holonomii pochodzące z pętlowej kosmologii kwantowej (LQC). W tym przypadku istnieją w literaturze tylko rozwiązania do pierwszego rzędu, które zostały tu uogólnione na dowolny rząd (wynik podano explicite do trzeciego rzędu). Uzyskane wyniki będą mogły być dalej wykorzystane do obliczenia indeksów spektralnych, które będzie można porównać z danymi z satelity Planck, aby ostatecznie nałożyć ograniczenia obserwacyjne na parametry teorii LQC. pl
dc.abstract.en The inflationary epoch is one of the most important components of modern theories of early universe. The phase can be modelled by a scalar field evolving in a sufficiently flat potential function. In most cases, solving equations of motions analytically is impossible without performing some approximations. In this paper the slow-roll approximation, which neglects the most slowlychanging terms in equations of motion, is considered. The problem of constructing the slow-roll approximation to an arbitrary order is already solved for the classical case. However, the same method could be also adopted for equations which include corrections from loop quantum cosmology (LQC). In this case in the literature there only exist approximate solutions at the first order. Here, the results are extended to an arbitrary order and explicit formulas to the third order are given. Obtained results can be used to calculate spectral indices of primordial perturbations, which might be compared e.g. with the Planck satellite data in order to obtain observational constraints on parameters of LQC. pl
dc.subject.pl Pętlowa Kosmologia Kwantowa, przybliżenie slow-roll pl
dc.subject.en Loop Quantum Cosmology, slow-roll approximation pl
dc.contributor.reviewer Hadasz, Leszek [SAP11016435] pl
dc.contributor.reviewer Mielczarek, Jakub pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104916-113600 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.fieldofstudy fizyka teoretyczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)