Jagiellonian University Repository

Związek dwuwymiarowego modelu Isinga z modelem minimalnym konforemnej teorii pola

pcg.skipToMenu

Związek dwuwymiarowego modelu Isinga z modelem minimalnym konforemnej teorii pola

Show full item record

dc.contributor.advisor Hadasz, Leszek [SAP11016435] pl
dc.contributor.author Kłosiński, Adam pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:37:19Z
dc.date.available 2020-07-26T21:37:19Z
dc.date.submitted 2016-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211316
dc.language pol pl
dc.title Związek dwuwymiarowego modelu Isinga z modelem minimalnym konforemnej teorii pola pl
dc.title.alternative Correspondence between the two-dimensional Ising model and a minimal model of the conformal field theory. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W pracy przedstawiono opis korespondencji pomiędzy dwuwymiarowym modelem Isinga w punkcie krytycznym a opisujacym go modelem minimalnym konforemnej teorii pola. Praca zawiera krótki wstęp do dwuwymiarowej konforemnej teorii pola oraz dyskusję modeli minimalnych. pl
dc.abstract.en A description is given of the correspondence between the two-dimensional critical Ising model and a minimal model of the Conformal Field Theory. Included in the thesis is a short introduction to two-dimensional conformal field theory and a discussion of minimal models. pl
dc.subject.pl konforemna teoria pola, model Isinga, modele minimalne pl
dc.subject.en conformal field theory, Ising model, minimal models pl
dc.contributor.reviewer Motyka, Leszek [SAP11017044] pl
dc.contributor.reviewer Hadasz, Leszek [SAP11016435] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104912-176304 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy fizyka teoretyczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)