Jagiellonian University Repository

Przyczyny i skutki depresji wśród młodzieży

pcg.skipToMenu

Przyczyny i skutki depresji wśród młodzieży

Show full item record

dc.contributor.advisor Sigva, Renata [SAP11017768] pl
dc.contributor.author Bedla, Martyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:36:45Z
dc.date.available 2020-07-26T21:36:45Z
dc.date.submitted 2016-06-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211307
dc.language pol pl
dc.title Przyczyny i skutki depresji wśród młodzieży pl
dc.title.alternative Causes and effects of depression among young people pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematem mojej pracy są przyczyny i skutki depresji wśród młodzieży. Praca ma charakter teoretyczny i składa się z 5 rozdziałów. Każdy z nich skupia się na innym zagadnieniu dotyczących tego zaburzenia. Wyszczególnione została definicja, rodzaje, objawy, przyczyny, skutki oraz formy leczenia i pomocy dla młodzieży cierpiącej na depresję. W pracy szczegółowo zostały opracowane przyczyny i skutki, których ukazanie było najważniejszym celem mojej pracy. pl
dc.abstract.en The subject of my work are causes and effects of depression among youths. The thesis contains five theoretical chapters. Each one of them focuses on a different issue concerning this disorder. The definition, types, symptoms, causes, effects , treatments and forms of help for young people suffering from depression were specified. Reasons and effects has been developed in detail, which is the most important purpose of my work. pl
dc.subject.pl Przyczyny, skutki, depresja, młodzież pl
dc.subject.en Causes, effects, depression, youth pl
dc.contributor.reviewer Sigva, Renata [SAP11017768] pl
dc.contributor.reviewer Ozga, Elżbieta [SAP11117271] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104903-180466 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy pedagogika społeczno-opiekuńcza pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)