Jagiellonian University Repository

Dysfunkcjonalność postsowieckich elit politycznych na przykładzie Ukrainy po 1991 roku

pcg.skipToMenu

Dysfunkcjonalność postsowieckich elit politycznych na przykładzie Ukrainy po 1991 roku

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa