Jagiellonian University Repository

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

pcg.skipToMenu

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Show full item record

dc.contributor.advisor Swaczyna, Bartłomiej [SAP11017401] pl
dc.contributor.author Mączka, Anita pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:35:17Z
dc.date.available 2020-07-26T21:35:17Z
dc.date.submitted 2016-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211284
dc.language pol pl
dc.title Przyjęcie lub odrzucenie spadku pl
dc.title.alternative Acceptance or rejection of succession pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca magisterska dotyczy instytucji przyjęcia lub odrzucenia spadku. Celem pracy jest przedstawienie i szczegółowe omówienie wspomnianej instytucji oraz zaprezentowanie i ocena zmian wprowadzonych nowelizacją kodeksu cywilnego w 2015 r. W pierwszej kolejności, w pracy przedstawiona jest ogólna charakterystyka oświadczenia o przyjęciu lub odrzucenia spadku, tryb i forma złożenia wskazanego oświadczenia oraz termin w jakim oświadczenie to może zostać złożone. Następnie analizowana jest kwestia zdolności do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. W kolejnych rozdziałach przedstawione są rodzaje oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku oraz skutki prawne złożenia lub nie złożenia wspomnianego oświadczenia. W niniejszej pracy komentowana jest także problematyka instytucji transmisji, zasady niepodzielności oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku oraz kwestia wad oświadczeń woli przy wskazanej instytucji. pl
dc.abstract.en This thesis concerns the acceptance and rejection of succession. The aim of this thesis is to introduce and investigate the mechanisms of the mentioned institution, as well as, presenting and evaluating the changes introduced by the amendment to the Civil Code from 2015. The main focus of the first part of this thesis is introducing general characteristics of acceptance and rejection of succession. Moreover, the procedure of submission and form of the declaration are described. Furthermore, the first part of this thesis provides the information about the time of submitting the declaration of acceptance or rejection of succession. The second part of the thesis centers around the capacity to submit the declaration of acceptance or rejection, and who is authorized to undergo this procedure. The following chapters outline and examine different types of declaration of acceptance or rejection of succession, and the legal consequences of filing or not filing the mentioned document. What is more, this thesis also investigates the institution of Transmission, indivisibility of the statement, and the issue of defects in Declarations of intent. pl
dc.subject.pl Przyjęcie spadku, odrzucenie spadku, milczenie spadkobiercy, termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zdolność do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, skutki przyjęcia spadku, skutki braku złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, skutki odrzucenia spadku, transmisja, wady oświadczenia woli przy przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zasada niepodzielności oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, nowelizacja kodeksu cywilnego pl
dc.subject.en Rejection of succession, silence of the Heritor, declaration period, capacity to submit the declaration of acceptance or rejection, consequences of acceptance of succession, consequences of not filing the acceptance of rejection of declaration of succession, consequences of rejecting the succession, consequences of accepting the succession, transmission, defects in declaration of intent, amendment of the Civil Code pl
dc.contributor.reviewer Swaczyna, Bartłomiej [SAP11017401] pl
dc.contributor.reviewer Tracz, Grzegorz [SAP11015292] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104879-144634 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)