Jagiellonian University Repository

Wizerunek dziennikarza celebryty w różnych gatunkach telewizyjnych. Zarządzanie wizerunkiem na przykładzie programu Tomasz Lis na żywo i Kuba Wojewódzki

pcg.skipToMenu

Wizerunek dziennikarza celebryty w różnych gatunkach telewizyjnych. Zarządzanie wizerunkiem na przykładzie programu Tomasz Lis na żywo i Kuba Wojewódzki

Show full item record

dc.contributor.advisor Różycka, Magdalena pl
dc.contributor.author Kumięga, Łucja pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:34:54Z
dc.date.available 2020-07-26T21:34:54Z
dc.date.submitted 2016-07-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211278
dc.language pol pl
dc.title Wizerunek dziennikarza celebryty w różnych gatunkach telewizyjnych. Zarządzanie wizerunkiem na przykładzie programu Tomasz Lis na żywo i Kuba Wojewódzki pl
dc.title.alternative The image of a journalist as a celebrity in various TV genres. The image management on the grounds of tv programmes Tomasz Lis na żywo and Kuba Wojewódzki pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Zarządzanie wizerunkiem jest tematem o tyle interesującym, iż w istocie dotyczy wszystkich osób obecnych w sferze publicznej. Proces kreowania wizerunku nie jest zjawiskiem nowym, ale kwestia ta jest szczególnie ważna w świecie nowych technologii, które wykorzystywane są do jego kreowania. Proces ten dotyczy również dziennikarzy prowadzących popularne programy. Praca podejmuje zagadnienie celebrytyzacji w odniesieniu do wizerunku dziennikarzy: Kuby Wojewódzkiego oraz Tomasza Lisa. Badaniu poddano zarówno programy telewizyjne – zachowania dziennikarzy, ich stosunek i zaangażowanie w tworzenie autorskich programów, ale również techniki stosowane do kreowania wizerunku. Analiza ta była punktem wyjścia do refleksji nad sposobem prezentacji gatunków telewizyjnych: talk show oraz publicystyki, wraz z zastosowanymi przez te kategorie narzędziami komunikacji, które w dzisiejszych czasach stają się tożsame i stanowią podstawę do ujednolicenia przekazu, zaś sam gatunek programu nie odgrywa w istocie roli. Ponadto analiza dostępnych raportów dowiodła, że celebrytyzacja jest narzędziem służącym efektywności ekonomicznej – zwiększa zainteresowanie produktem medialnym, a tym samym udziały w rynku i zainteresowanie reklamodawców. pl
dc.abstract.en The image management is an interesting topic because it is connected with all the members of public sphere. The process of image creation is not a new phenomenon but the matter is especially important in the world of new technologies that are used for its establishing. The process involves the journalists who host various TV programmes. The purpose of this study is to investigate the phenomenon of celebritization concerning the images of journalists: Kuba Wojewódzki and Tomasz Lis. The research was done on television programmes taking into account the behavior of the journalists, their attitude and level of involvement in creation of authorial programmes as well as on the techniques used for image creating. The analysis was the preparatory to the reflection on the method of presenting different television genres such as talk show and journalism with the application of communication tools used by these categories, which nowadays become equate and they constitute the basis for shaping more consistent massage, while the genre of the programme is irrelevant. The results of study showed that the celebritization has an impact on economy, it raises not only the universal interest in media product but also market share interest of advertisers. pl
dc.subject.pl CELEBRYTYZACJA – INFOTAINMENT – POLITAINMENT –TABLOIDYZACJA – ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM pl
dc.subject.en CELEBRITIZATION – IMAGE MANAGEMENT – INFOTAINMENT – POLITAINMENT – TABLOIDIZATION pl
dc.contributor.reviewer Różycka, Magdalena pl
dc.contributor.reviewer Barańska, Marzena pl
dc.contributor.reviewer Różycka, Magdalena pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104872-199551 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)