Jagiellonian University Repository

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej

pcg.skipToMenu

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej

Show full item record

dc.contributor.advisor Pyzioł, Wojciech [SAP11005224] pl
dc.contributor.author Ziemian, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:34:43Z
dc.date.available 2020-07-26T21:34:43Z
dc.date.submitted 2016-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211275
dc.language pol pl
dc.title Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej pl
dc.title.alternative Liability for debts of a professional partnership pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem pracy jest odpowiedzialność wspólników i spółki za zobowiązania spółki partnerskiej. Punkt wyjścia dla rozważań stanowi zawarty w rozdziale pierwszym opis zasad odpowiedzialności wspólników spółek osobowych. Dalsza część pracy poświęcona jest kwestiom szczególnym dla spółki partnerskiej. W rozdziale drugim analizie poddane zostały kolejno: konstrukcja zobowiązania do spełnienia świadczenia w spółce partnerskiej, szczególne zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółki partnerskiej wynikające z art. 95 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz kwestia roszczeń regresowych między podmiotami współodpowiedzialnymi. Treść rozdziału trzeciego stanowi analiza możliwości umownego modyfikowania odpowiedzialności partnera za zobowiązania spółki partnerskiej poprzez rozszerzenie lub zawężenie jej zakresu. W rozdziale czwartym zostały przedstawione szczególne przypadki odpowiedzialności za zobowiązania spółki partnerskiej. pl
dc.abstract.en Present thesis concerns the liability of partners and a partnership for a professional partnership’s debts. The first chapter provides an outline of the rules of liability for debts of a registered partnership, as – in principle – a professional partnership is subject to these regulations. The subsequent parts of the thesis focus on the issues which are specific for a professional partnership. Therefore, Chapter Two investigates the regulation concerning the liability of partners for a professional partnership’s debts which, according to the provisions of Art. 95 § 1 of the Commercial Companies Code, differs from the general principles of liability applicable to registered partnerships, as well as describes the matter of claims between the co-liable parties. Chapter Three examines the question of contractual modifications of the scope of partner’s liability by its extension or limitation. Chapter Four presents the rules of liability for debts of a professional partnership in particular cases. pl
dc.subject.pl odpowiedzialność, zobowiązania, spółka, spółka partnerska, partner pl
dc.subject.en liability, debts, partnership, professional partnership, partner pl
dc.contributor.reviewer Pyzioł, Wojciech [SAP11005224] pl
dc.contributor.reviewer Dybiński, Jacek pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104869-142237 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)