Jagiellonian University Repository

Zarządzanie polskim dziedzictwem filmowym na przykładzie działań Filmoteki Narodowej

pcg.skipToMenu

Zarządzanie polskim dziedzictwem filmowym na przykładzie działań Filmoteki Narodowej

Show full item record

dc.contributor.advisor Gaweł, Łukasz [SAP11017669] pl
dc.contributor.author Szlufik, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:34:23Z
dc.date.available 2020-07-26T21:34:23Z
dc.date.submitted 2016-07-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211270
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie polskim dziedzictwem filmowym na przykładzie działań Filmoteki Narodowej pl
dc.title.alternative Management of polish film heritage on the example of the National Film Archive operations pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca przedstawia czym jest polskie dziedzictwo filmowe oraz w jaki sposób zarządza się nim w Filmotece Narodowej. Analiza dokumentów dotyczących kinematografii w Polsce oraz działań Filmoteki Narodowej obrazuje wygląd sytuacji polskiego dziedzictwa filmowego. Autorska definicja dziedzictwa filmowego daje punkt wyjścia do rozważań na temat zarządzania tym szczególnym rodzajem dziedzictwa i pozwala na dalsze rozwijanie badań w tym zakresie. pl
dc.abstract.en My thesis presents what is the polish film heritage and how it is managed by the National Film Archive. Analysis of the documents about cinematography in Poland and the National Film Archive operations, illustrate the situation of polish film heritage. The authorial definition of film heritage gives us a starting point to think about the subject of managing this particular type of heritage and allows us to further expand researches in this area. pl
dc.subject.pl DZIEDZICTWO KULTUROWE – FILMOTEKA NARODOWA – POLSKIE DZIEDZICTWO FILMOWE – ZARZĄDZANIE POLSKIM DZIEDZICTWEM FILMOWYM pl
dc.subject.en CULTURAL HERITAGE – NATIONAL FILM ARCHIVE – POLISH FILM HERITAGE – MANAGEMENT OF POLISH FILM HERITAGE pl
dc.contributor.reviewer Gaweł, Łukasz [SAP11017669] pl
dc.contributor.reviewer Góral, Anna pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104864-147672 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)