Jagiellonian University Repository

Über die Kabarettartigkeit der „Galgenlieder“ von Christian Morgenstern

pcg.skipToMenu

Über die Kabarettartigkeit der „Galgenlieder“ von Christian Morgenstern

Show full item record

dc.contributor.advisor Kluba, Anna [SAP11009087] pl
dc.contributor.author Kołodziejczyk, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:33:03Z
dc.date.available 2020-07-26T21:33:03Z
dc.date.submitted 2016-07-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211249
dc.language ger pl
dc.subject.other Kabarettartigkeit, Kabarett, Worspiel, Groteske, Ironie, Absurdes pl
dc.title Über die Kabarettartigkeit der „Galgenlieder“ von Christian Morgenstern pl
dc.title.alternative O kabaretowości poezji Christiana Morgensterna "Galgenlieder" pl
dc.title.alternative About Christian Morgenstern's cabaret poetry "Galgenlieder" pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Istotą niniejszej pracy licencjackiej jest zbadanie, jakie czynniki sprawiają, że poezja pisarza niemieckiego modernizmu, Christiana Morgensterna, pt. "Galgenlieder", jest poezją kabaretową - czyli przeznaczoną do wystawienia na kabaretowej scenie. Celem analizy są następujące czynniki: gra słów, fantazja językowa, absurd, znaczenie groteski oraz ironii, komiczne użycie gramatyki, a także melodia języka. Po szczegółowej analizie wybranych wierszy tomiku poezji wyżej wspomnianego poety, zostało dowiedzione, które z powyższych czynników, w jaki sposób i w jakim stopniu działają na publiczność kabaretu oraz nadają się do sztuki kabaretowej. pl
dc.abstract.en This Bachelor thesis is a study carried out on the cabaret poetry of a writer of German Modernity - Christian Morgenstern with the title "Galgenlieder". In the study the main features of poems such as : play on words, language fantasia, absurd, grotesquerie, irony, use of grammar, stilistics and melody of a poem are analysed. The aim of the study is to find out which characteristics make this poetry suitable for a cabaret stage and how they can influence the reaction of the audience on these texts. pl
dc.abstract.other In dieser Bachelorarbeit werden die Merkmale der kabarettistischen Texte an den Beispielen von der Gedichtsammlung Christian Morgensterns unter dem Titel "Galgenlieder" untersucht. Die Erkennungsmerkmale, mit denen ich mich beschaeftige sind: Wortspiel, sprachliche Phantasie, Absurdes, Groteske, Ironie, Anwendung der Grammatik, Stilistik und Lautmalerei des Gedichtes.Das Ziel dieser Arbeit ist zu ueberpruefen, ob die Texte Morgensterns, die ueber obig genannte Merkmale verfuegen, fuer Kabarettbuehne geignet seien, und welchen Einfluss koennen diese Texte auf das Publikum haben . pl
dc.subject.pl kabaretowość, kabaret, gra słów, groteska, ironia, absurd pl
dc.subject.en cabaret, play on words, grotesquerie, irony, absurd, cabaret poetry pl
dc.contributor.reviewer Sowa, Agnieszka [SAP14002411] pl
dc.contributor.reviewer Kluba, Anna [SAP11009087] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104842-178863 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia germańska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)