Jagiellonian University Repository

Sądowe ustalenie obowiązku alimentacyjnego rodziców względem pełnoletniego dziecka

pcg.skipToMenu

Sądowe ustalenie obowiązku alimentacyjnego rodziców względem pełnoletniego dziecka

Show full item record

dc.contributor.advisor Swaczyna, Bartłomiej [SAP11017401] pl
dc.contributor.author Czuchaj, Dominika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:32:21Z
dc.date.available 2020-07-26T21:32:21Z
dc.date.submitted 2016-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211238
dc.language pol pl
dc.title Sądowe ustalenie obowiązku alimentacyjnego rodziców względem pełnoletniego dziecka pl
dc.title.alternative Judicial determination of maintenance obligation of parents towards their adult child pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Obowiązek alimentacyjny rodziców względem pełnoletniego dziecka jest szczególną instytucją występującą w polskim porządku prawnym, która ma na celu zapewnienie środków utrzymania i wychowania uprawnionym przez osoby im najbliższe. W pierwszym rozdziale autorka przedstawia ogólną charakterystykę obowiązku alimentacyjnego, a także relację pomiędzy art. 128 k.r.o. i art. 27 k.r.o. Z kolei w dalszych rozdziałach poruszone są takie zagadnienia jak: możliwość samodzielnego utrzymania się przez pełnoletnie dziecko, zakres świadczeń alimentacyjnych, możliwość uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego oraz kwestie związane z art. 138 k.r.o. dotyczącym zmiany stosunków. Ponadto, autorka w swoim opracowaniu wskazuje na wagę i powszechność omawianej instytucji. Praca ta, oprócz teoretycznych rozważań, zawiera również wnioski z analizowanych przez autorkę akt spraw. Badania opierały się na postępowaniach sądowych, które były przeprowadzone w latach 2011-2016 w sądach znajdujących się w okręgu krakowskim. pl
dc.abstract.en The maintenance obligation of parents towards their adult child is a special institution presented in the Polish legal system which is designed to provide livelihood and resourced intended to be used on education, assured by the relative. In the first chapter the author presents the general characteristics of a maintenance obligation, as well as the connection between the article 128 k.r.o. and 27 k.r.o. In turn, in next chapters the author deals with such issues as: the ability of self-support of an adult child, the scope of maintenance, the ability to evade the duty of maintenance and issues related to art. 138 k.r.o. which are concerned to parent-and-child relation changes. In addition, the author in her dissertation emphasizes the importance and universality of the institution. This master thesis, in addition to theoretical considerations, also contains conclusions analyzed by the author on case files. The study was based on court proceedings, which were carried out in 2011-2016 in the courts located in the district of Cracow. pl
dc.subject.pl alimenty; obowiązek alimentacyjny; rodzice; pełnoletnie dzieci; praktyka sądowa; pl
dc.subject.en maintenance; maintenance obligation; parents; adult children; jurisprudence; pl
dc.contributor.reviewer Nowara-Bacz, Halina [SAP11010972] pl
dc.contributor.reviewer Swaczyna, Bartłomiej [SAP11017401] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104837-149393 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)