Jagiellonian University Repository

Wpływ czynników środowiskowych na aktywność biologiczną substancji chemicznych zawartych w kosmetykach

pcg.skipToMenu

Wpływ czynników środowiskowych na aktywność biologiczną substancji chemicznych zawartych w kosmetykach

Show full item record

dc.contributor.advisor Gawlik, Maciej [SAP20001449] pl
dc.contributor.author Kotas, Kornelia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:30:56Z
dc.date.available 2020-07-26T21:30:56Z
dc.date.submitted 2016-07-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211216
dc.language pol pl
dc.title Wpływ czynników środowiskowych na aktywność biologiczną substancji chemicznych zawartych w kosmetykach pl
dc.title.alternative Environmental effects on the biological activity of chemical substances contained in cosmetics pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Kosmetyki są coraz powszechniej stosowane przez człowieka. Związki te aplikuje się bezpośrednio na skórę, a ich celem jest utrzymanie ciała w czystości, jego pielęgnacja, perfumowanie i ochrona. Powinniśmy zwracać uwagę na skład preparatów, które nakładamy, aby nasze cele nie zostały zaburzone przez niepożądane reakcje. Biorąc pod uwagę mnogość substancji chemicznych wprowadzanych do środowiska, musimy wnikliwiej czytać etykiety kosmetyków, gdyż regularna aplikacja ksenobiotyków lub zetknięcie się z nimi we współczesnym świecie może prowadzić do różnych problemów skórnych. Główne zarzuty dotyczące substancji toksycznych w kosmetykach skupiają się na powikłaniach i chorobach, jakie ich stosowanie niesie ze sobą. Możemy mieć do czynienia z podrażnieniem, alergią, ale również z nowotworami, nie tylko skóry. W wielu przypadkach nie identyfikujemy problemu z długotrwałą aplikacją preparatu oraz z zanieczyszczonym środowiskiem. Metale ciężkie, dym tytoniowy, zanieczyszczenia motoryzacyjne i promieniowanie ultrafioletowe towarzyszą nam w codziennym życiu, ale nie jesteśmy w stanie ich uniknąć. Jedyne co możemy zrobić to chronić się przed szkodliwymi interakcjami mając świadomość, zagrożeń jakie mogą nieść. W pracy podjęto próbę oceny udokumentowanych oraz potencjalnych toksycznych interakcji pomiędzy powszechnie stosowanymi składnikami kosmetyków, a substancjami chemicznymi występującymi w środowisku. Ocenę prowadzono na podstawie dostępnego piśmiennictwa. pl
dc.abstract.en Cosmetics are used by people with increased frequency. These compounds are applied directly to the skin, and their purpose is keeping the body clean, its care, protection and scenting. We should pay attention to compositions of the products that apply so that our goals are not affected by adverse reactions. Given the abundance of chemicals introduced to the environment, we have to read the labels of cosmetics with greater care, as regular application of xenobiotics or contact with them in the modern world can lead to various skin problems. The main allegations against toxic substances in cosmetics focus on complications and diseases that their use entails. We might encounter irritation, allergies, but also cancer, not only of the skin. In many cases, we do not associate the problem with long-term application of a product and the polluted environment. Heavy metals, tobacco smoke, automotive pollution and ultraviolet radiation accompany us in our daily lives, but we can not avoid them. The only thing we can do to protect ourselves from harmful interactions is knowing the risks they may pose. This paper attempts to evaluate the documented and potential toxic interactions between commonly used cosmetic ingredients, and chemicals found in the environment. The evaluation was carried out based on the available literature. pl
dc.subject.pl kosmetyki, toksyczne interakcje pl
dc.subject.en cosmetics, toxic interactions pl
dc.contributor.reviewer Walczak, Maria pl
dc.contributor.reviewer Gawlik, Maciej [SAP20001449] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104814-200918 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy kosmetologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)