Jagiellonian University Repository

Fundusze europejskie i ich rola w procesie zarządzania na szczeblu lokalnym na przykładzie gminy Kocmyrzów-Luborzyca

pcg.skipToMenu

Fundusze europejskie i ich rola w procesie zarządzania na szczeblu lokalnym na przykładzie gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Show full item record

dc.contributor.advisor Peter-Bombik, Katarzyna [SAP11018426] pl
dc.contributor.author Kot, Klaudia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:25:07Z
dc.date.available 2020-07-26T21:25:07Z
dc.date.submitted 2016-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211125
dc.language pol pl
dc.title Fundusze europejskie i ich rola w procesie zarządzania na szczeblu lokalnym na przykładzie gminy Kocmyrzów-Luborzyca pl
dc.title.alternative European funds and their role in the governance process at the local level for example the municipality of Gmina Kocmyrzów-Luborzyca pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Zarządzanie publiczne jako proces sprawowania władzy odnosi się do władzy politycznej, administracji i społeczeństwa. Istotnym podmiotem zarządzania publicznego jest społeczeństwo. Cel pracy dotyczy przedstawienia roli zarządzania w jednostce samorządu terytorialnego jaką jest gmina. Głównym celem pracy jest scharakteryzowanie roli funduszy europejskich, sposobu ich wykorzystania oraz adaptacji w gminie. Niniejsza praca zawiera zagadnienia związane z samorządem terytorialnym, zarządzaniem publicznym na szczeblu lokalnym oraz funduszami europejskimi. Ponadto w pracy scharakteryzowano Unię Europejską oraz jej politykę regionalną. Praca opiera się na analizie działalności gminy Kocmyrzów-Luborzyca w ostatnich siedmiu latach. pl
dc.abstract.en Public management as a process of governance refers to the political power, administration and society. An important subject of public management is society. The aim of the study is to submit a management role in the local government unit which is a municipality. The main objective of the work is to characterize the role of the European funds, how they use and adaptation in the municipality. This work includes issues related to the local government, public governance at the local and European funds. In addition, the work described the European Union as well as its regional policy. Work is based on an analysis of the activities of the municipality of Gmina Kocmyrzów-Luborzyca in the last seven years. pl
dc.subject.pl zarządzanie publiczne, samorząd terytorialny, fundusze europejskie pl
dc.subject.en public management, local government, european fouds pl
dc.contributor.reviewer Peter-Bombik, Katarzyna [SAP11018426] pl
dc.contributor.reviewer Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka [SAP14003583] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104720-179183 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)