Jagiellonian University Repository

Ocena aktywności przeciwzapalnej nowych połączeń cynku z wybranymi kwasami alkanowymi z ugrupowaniem ksantonu

pcg.skipToMenu

Ocena aktywności przeciwzapalnej nowych połączeń cynku z wybranymi kwasami alkanowymi z ugrupowaniem ksantonu

Show full item record

dc.contributor.advisor Librowski, Tadeusz [SAP20001628] pl
dc.contributor.author Khiralla, Dina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:24:52Z
dc.date.available 2020-07-26T21:24:52Z
dc.date.submitted 2017-04-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211121
dc.language pol pl
dc.title Ocena aktywności przeciwzapalnej nowych połączeń cynku z wybranymi kwasami alkanowymi z ugrupowaniem ksantonu pl
dc.title.alternative Evaluation of anti-inflammatory activity of new zinc connections with alkane acids with xanthone formation pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Cynk jest jednym z najważniejszych pierwiastków śladowych w organizmie człowieka. Bierze udział w wielu reakcjach, aktywuje enzymy, ma właściwości antyoksydacyjne, wpływa na procesy reprodukcji, prawidłowy stan skóry i błon śluzowych, w tym także na gojenie ran, ma działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwdepresyjne i spełnia jeszcze wiele innych istotnych funkcji. Niniejsza praca magisterska miała na celu ocenić aktywność przeciwobrzękową, przeciwbólową i antyulcerogenną połączeń cynku z pochodnymi ksantonów po jednorazowym podaniu dożołądkowym związków MH-106/12 i MH-110/12 w dawkach 50, 100 i 200 mg/kg m.c. W pierwszej kolejności wstrzykiwano szczurom zawiesinę karageniny w wodzie podpowięziowo w łapę, a następnie podawano dożołądkowo odpowiednią jednorazową dawkę badanego związku trzem grupom doświadczalnym. Postępowano analogicznie w przypadku obu związków, tj. MH-106/12 i MH-110/12. Następnie mierzono przyrost objętości łapy po 1, 2 i 3 godzinie od podania karageniny. Eksperyment przeprowadzono według metody Wintera. Po 3 godzinie od podania karageniny badano reakcję bólową według metody Randalla i Selitto. Po zakończeniu badania, uśmierceniu zwierząt przez dekapitację i wyizolowaniu żołądków badano wpływ poszczególnych substancji na śluzówkę żołądka. Wyniki przeprowadzonego eksperymentu dowiodły działania przeciwobrzękowego, przeciwbólowego i antyulcerogennego związku MH-106/12. Nie potwierdzono takiej aktywności w przypadku związku MH-110/12. pl
dc.abstract.en Zinc is one of the most important trace elements in human body. It participates in many reactions, activates enzymes, has antioxidant properties, affects the processes of reproduction, the correct state of the skin and mucous membranes, including the healing of wounds, has anti-inflammatory, analgesic, antidepressant activity, and it has many other important functions. This master’s thesis was to evaluate the antioedematous, analgesic and antiulcerogenic activity of zinc connections with xanthones derivatives after a single intragastric administration of compounds MH-106/12 and MH-110/12 in doses 50, 100 and 200 mg/kg body mass. First, the water suspension of carrageenan was injected in the rat’s paw, and then were given intragastrically with the appropriate single dose of the test compound to the three experimental groups. Both compounds - MH-106/12 and MH-110/12 was treated analogously. Then, it was measured increment of paw volume 1, 2 and 3 hours after carrageenan administration. The experiment was performed according to the method of Winter. After 3 hours from carrageenan administration of a pain response was investigated by the method of Randall and Selitto. After the end of the test, animals sacrificing by decapitation and isolation of stomachs, influence of each substances on the gastric mucosa were analyzed. The results of the experiment have shown antioedematous, analgesic and antiulcerogenic activity of compound MH-106/12. There is no evidence of such activity for the compound MH-110/12. pl
dc.subject.pl cynk, ksanton, aktywność przeciwzapalna, ketoprofen pl
dc.subject.en zinc, xanthone, anti-inflammatory activity, ketoprofen pl
dc.contributor.reviewer Gdula-Argasińska, Joanna [SAP20002399] pl
dc.contributor.reviewer Librowski, Tadeusz [SAP20001628] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104715-149249 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy farmacja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)