Jagiellonian University Repository

Opieka nad pacjentem przed i po przeszczepieniu szpiku kostnego

pcg.skipToMenu

Opieka nad pacjentem przed i po przeszczepieniu szpiku kostnego

Show full item record

dc.contributor.advisor Malinowska-Lipień, Iwona [SAP20002360] pl
dc.contributor.author Grzebień, Adrianna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:22:33Z
dc.date.available 2020-07-26T21:22:33Z
dc.date.submitted 2016-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211085
dc.language pol pl
dc.title Opieka nad pacjentem przed i po przeszczepieniu szpiku kostnego pl
dc.title.alternative Care of a patient before and after bone marrow transplantation pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp: Około 50 tysięcy pacjentów rocznie zapada na nowotwory układu krwiotwórczego takie jak białaczki, chłoniaki, czy szpiczaki. Transplantacja szpiku kostnego jest coraz częściej stosowaną metodą leczenia chorób rozrostowych układu krwiotwórczego. Zabieg ten często jest jedyną szansą na całkowite wyleczenie i przedłużenie życia pacjenta. Dzięki transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych przeżywa około 60% chorych leczonych za pomocą tej metody. Poniższa praca składa się z dwóch części, pierwsza z nich zawiera teoretyczny opis procedury przeszczepienia szpiku kostnego, natomiast drugą część pracy stanowią problemy zdrowotne oraz powikłania powstałe w wyniku przeczepienia szpiku kostnego. Cel pracy: Celem niniejszej pracy jest opracowanie modelu opieki nad pacjentem przed i po przeszczepieniu szpiku kostnego, który uwzględnia problemy zdrowotne pacjenta, cele opieki oraz podejmowane interwencje pielęgniarskie.Materiały i metody: Analiza aktualnego piśmiennictwa naukowego.Wnioski: Model opieki według Dorothy Orem ma zastosowanie u pacjenta zarówno przed, jak i po przeszczepieniu szpiku kostnego. Głównymi problemami zdrowotnymi pacjentów przed przeszczepieniem szpiku kostnego jest zwiększona podatność na zakażenia spowodowana obniżoną zawartością granulocytów we krwi oraz ryzyko wystąpienia powikłań ze strony układu krwiotwórczego spowodowane zmniejszoną ilością krwinek czerwonych i płytek krwi, w wyniku upośledzonej funkcji układu krwiotwórczego. Główny problem zdrowotny jaki może wystąpić po zabiegu przeczepienia szpiku kostnego to ryzyko wystąpienia choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi w wyniku zaburzonej funkcji układu odpornościowego. pl
dc.abstract.en Introduction: Every year, around 50 thousands patients are diagnosed with haematopoietic malignancies like leukemia, lymphoma or myeloma. Bone marrow transplantation is the method more often used in treating the proliferative diseases of the hematopoietic system. Transplantation is often the only chance of cure and prolong patient's life. Thanks to transplantation of hematopoietic stem cells, around 60% of the patients have the chance to survive. This dissertation consists of two parts. The first one describes the theory of the procedure of bone marrow transplantation and the second part focuses on the health issues and complications resulting from the transplantation of the bone marrow.Aim of the thesis: The aim of this thesis is to create the nursery care model of a patient before and after the bone marrow transplantation that would take into account the patient's health problems, the aims of care and nursery intervention taken. Materials and metodology: Analysis of the current scientific literature. Conclusions: The nursery model by Dorothy Orem can be used before and after the bone marrow transplantation. The main health problems of patients awaiting the bone marrow transplantation are the enhanced susceptibility to infection caused by decreased number of granulocytes in blood and the risk of complications from circulation system due to the impaired functioning of hematopoietic system that results in decreased number of erythrocytes and thrombocytes. The main problem that may occur after the transplant due to the impaired function of the immune system is the risk of graft-versus-host disease. pl
dc.subject.pl przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych, przeszczepienie szpiku kostnego, transplantacja, szpik kostny, proces pielęgnowania pl
dc.subject.en transplantation of hematopoietic stem cells bone marrow transplantation, transplantation, bone marrow, care process pl
dc.contributor.reviewer Malinowska-Lipień, Iwona [SAP20002360] pl
dc.contributor.reviewer Bodys-Cupak, Iwona [SAP20002063] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104679-181910 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)