Jagiellonian University Repository

Podatek katastralny w ujęciu porównawczym i jako propozycja dla polskiego porządku prawnego

pcg.skipToMenu

Podatek katastralny w ujęciu porównawczym i jako propozycja dla polskiego porządku prawnego

Show full item record

dc.contributor.advisor Serwacki, Jerzy [SAP11008933] pl
dc.contributor.author Nowak, Krystyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:21:40Z
dc.date.available 2020-07-26T21:21:40Z
dc.date.submitted 2016-06-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211071
dc.language pol pl
dc.title Podatek katastralny w ujęciu porównawczym i jako propozycja dla polskiego porządku prawnego pl
dc.title.alternative The cadastral tax in comparison and as a proposition for Polish regulations pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy było zaprezentowanie podatku katastralnego w wybranych państwach oraz porównanie go z systemem opodatkowania nieruchomości w Polsce. Dzięki licznym dokumentom oraz zagranicznym aktom prawnym, udało się uzyskać wiele niezbędnych do tego informacji. Spośród dużej grupy państw, korzystającej z systemu katastralnego, zostały wybrane cztery - Wielka Brytania, Królestwo Zjednoczone Niderlandów, Niemcy oraz Francja. Kolejnym ważnym punktem pracy było zbadanie i przedstawienie polskiego porządku prawnego w omawianej materii. Analiza porównawcza pozwoliła na ukazanie zarówno dobrych jak i złych stron obydwu rozwiązań. Na zakończenie, dzięki rzetelnej analizie zostały zaproponowane zmiany oraz modyfikacje bieżącego systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce, które mogłyby go w przyszłości usprawnić. pl
dc.abstract.en The aim of the thesis was to present cadastral tax in selected countries and to compare it with polish regulations of property tax. The goal was achieved by dataset which has been found in foreign documentations and acts. Within many countries which take advantage of cadastral system, it has been chosen four of them- the United Kingdom, the Netherlands, Germany and France. Another important point of the thesis was to examine and to present polish legal system concerning a realm from the topic. Thanks to comparison, it has been concluded positive and negative aspects of both solutions. As a result, in last part of the thesis the specific modifications and solutions of polish system have been showed and proposed as one of those which could improve up-to-date property tax regime. pl
dc.subject.pl podatek katastralny, kataster, podatek od nieruchomości, podatnik, podatek pl
dc.subject.en cadastral tax, property tax, cadastre, tax-payer, tax pl
dc.contributor.reviewer Serwacki, Jerzy [SAP11008933] pl
dc.contributor.reviewer Nita, Adam [SAP11015128] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104665-143363 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)