Jagiellonian University Repository

Kreowanie wizerunku pracodawcy poprzez narzędzia internetowe na przykładzie firmy Socjomania

pcg.skipToMenu

Kreowanie wizerunku pracodawcy poprzez narzędzia internetowe na przykładzie firmy Socjomania

Show full item record

dc.contributor.advisor Handzel, Zbigniew [SAP11017393] pl
dc.contributor.author Tarnawska, Martyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:20:58Z
dc.date.available 2020-07-26T21:20:58Z
dc.date.submitted 2016-07-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211060
dc.language pol pl
dc.title Kreowanie wizerunku pracodawcy poprzez narzędzia internetowe na przykładzie firmy Socjomania pl
dc.title.alternative Creating employer's brand on the Internet on the example 
of company Socjomania pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca dotyczy problemu kreowania wizerunku pracodawcy za pomocą narzędzi internetowych na przykładzie firmy Socjomania. Sformułowanym problemem badawczym pracy jest pytanie czy narzędzia internetowe biorą udział w procesie kreowania wizerunku pracodawcy, zaś celem badań jest poznanianie opinii na ten temat środowiska wewnętrznego i zewnętrznego podmiotu badań (firmy Socjomania), w celu potwierdzenia bądź zaprzeczenia postawionej hipotezy. W procesie badawczym została podjęta metoda sondażowa oraz wywiady. Całość pracy została podzielona na rozdziały teoretyczne - poświęcone pojęciom związanym z tematem pracy, metodologiczne - opisujące zrealizowany proces badawczy oraz podsumowujące z przedstawieniem i analizą wyników badań. pl
dc.abstract.en This bachelor dissertation addresses the problem of creating employer’s brand on the Internet with company Socjomania taken as an example. Research question of this work is asking whether Internet tools are involved in the process of creating employer’s brand. The research objective is to examine the internal and external environment of the Socjomania company taken as an example in order to test the hypothesis. Research methods used to gather the data were surveys and interviews. This dissertation starts with the theoretical chapters – devoted to definitions related to the topic of work, followed by methodological chapters – describing undertaken research process and ends with a summary of the presentation and analysis of test results. pl
dc.subject.pl wizerunek pracodawcy, Internet, Socjomania, marka pl
dc.subject.en employer branding, Internet, Socjomania, brand pl
dc.contributor.reviewer Handzel, Zbigniew [SAP11017393] pl
dc.contributor.reviewer Groń, Krzysztof [SAP11019890] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104654-176816 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)