Jagiellonian University Repository

Pasożyty a żywność

pcg.skipToMenu

Pasożyty a żywność

Show full item record

dc.contributor.advisor Pietrzyk, Agata [SAP20001023] pl
dc.contributor.author Skawiańczyk, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:19:07Z
dc.date.available 2020-07-26T21:19:07Z
dc.date.submitted 2016-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211031
dc.language pol pl
dc.title Pasożyty a żywność pl
dc.title.alternative Connection between parasites and food pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Pasożyty oraz choroby przez nie wywoływane stanowią wciąż aktualne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka na całym świecie. Większość z nich przenoszona jest drogą pokarmową wraz z żywnością i wodą. Celem pracy była ocena stanu wiedzy populacji odnośnie roli pożywnienia pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, ryb i ich przetworów oraz wody, jako przyczyny inwazji pasożytniczych. W tym celu przeprowadzono ankietę wśród 225 osób oraz przeanalizowano jej wyniki. Wykazano, że wiedza wśród zbadanej populacji odnośnie parazytoz przenoszonych drogą pokarmową jest dobra, ale niekompletna. Wykazano, że istnieje potrzeba upowszechnienia wiedzy o drogach i sposobach przenoszenia pasożytów, uznając za najlepsze środki przekazu do tego celu telewizję i internet. pl
dc.abstract.en Parasites and parasite transmitted diseases are still dangerous for health and life of man all over world. Most of them are transmitted with food and with water. The main aim of this thesis paper was to assess awareness level of a population concerning the function of vegetarian food, meat, fish and their preserves as well as water as the main reason of parasite contagion. A survey among 225 people was conducted and its results presented. It showed that the level of knowledge about parasites transmitted with food and water is good but not complete. It was indicated that there is a need to popularize the knowledge about the parasites and the way they are transmitted using television and the Internet as the best medium to achieve the expected results. pl
dc.subject.pl pasożyty, żywność, parazytozy żywnościopochodne, wiedza pl
dc.subject.en parasites food parasitic foodborne knowledge pl
dc.contributor.reviewer Pietrzyk, Agata [SAP20001023] pl
dc.contributor.reviewer Gosiewski, Tomasz [SAP20008383] pl
dc.affiliation Wydział Lekarski pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104621-180432 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WL pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy dietetyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)