Jagiellonian University Repository

Tłuszcze trans, występowanie w produktach spożywczych, wpływ na organizm człowieka

pcg.skipToMenu

Tłuszcze trans, występowanie w produktach spożywczych, wpływ na organizm człowieka

Show full item record

dc.contributor.advisor Chłopicka, Joanna [SAP20001144] pl
dc.contributor.author Pastuszka, Izabela pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:18:29Z
dc.date.available 2020-07-26T21:18:29Z
dc.date.submitted 2016-06-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211021
dc.language pol pl
dc.title Tłuszcze trans, występowanie w produktach spożywczych, wpływ na organizm człowieka pl
dc.title.alternative Trans Fats, the Presence in Food Products and the Impact on the Human Body pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tłuszcze trans to izomery kwasów tłuszczowych powstające w procesie uwodornienia, w których wodory znajdują się w łańcuchu węglowym po przeciwnych stronach wiązania podwójnego. Występują one w produktach wysoko przetworzonych, oraz w mięsie i mleku zwierząt przeżuwających. Organizm ludzki nie ma zdolności ich wytwarzania. Ich nadmierne spożywanie niesie za sobą poważne konsekwencje zdrowotne. Mogą być przyczyną wystąpienia niepłodności u kobiet i mężczyzn. Wpływają na zaburzenie rozwoju płodu. Uważa się, że mają wpływ na wystąpienie: otyłości androidalnej, insulino oporności, miażdżycy, nadciśnienia, zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu, a nawet zaburzeń psychicznych. W celu zmniejszenia zapadalności na te choroby w wielu krajach na całym świecie wprowadzono regulacje prawne dotyczące zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych, oraz konieczności podawania ich ilości na opakowaniach produktów żywnościowych. Działania te przyczyniły się do zmniejszenia zawartości tłuszczów trans w produktach spożywczych, oraz obniżenia ilości ich spożywania. Dlatego ważne jest, aby w Polsce wprowadzić podobne zasady. Dodatkowo warto wpływać na wzrost wiedzy konsumentów dotyczący żywności przeprowadzając akcje edukacyjne i promujące mądre wybory żywieniowe. pl
dc.abstract.en Trans fats are fatty acid isomers formed in the process of hydrogenation in which hydrogenes are on the opposite sides of the double bond in the carbon chain. They are found in highly processed products as well as meat and milk of ruminant animals. The human body is incapable of producing them. Their excessive consumption carries serious health consequences. They may be the cause of infertility in both women and men. They affect the fetal development disorder. They are believed to have an influence on the occurence of android obesity as well as insulin resistance, atherosclerosis, hypertension, disorders in functioning of brain and even mental disorders. In order to decrease the incidence of these diseases, in many countries all over the world, regulations concerning the content of trans fatty acid isomers and the necessity of placing their amount on the packaging of food products were introduced. These actions helped to reduce the contents of trans fats in the food products and reduce the amount of consumption. That is why, it is important to introduce similar regulations in Poland. Additionally, it is important to increase the consumer knowledge concerning food by carrying out educational campaigns and promoting wise food choices. pl
dc.subject.pl tłuszcze trans, uwodornianie, utwardzanie pl
dc.subject.en trans fats, hydrogenation, hardening pl
dc.contributor.reviewer Chłopicka, Joanna [SAP20001144] pl
dc.contributor.reviewer Bartoń, Henryk [SAP20000791] pl
dc.affiliation Wydział Lekarski pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104610-179040 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WL pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy dietetyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)