Jagiellonian University Repository

Rośliny lecznicze w terapii chorób nerek

pcg.skipToMenu

Rośliny lecznicze w terapii chorób nerek

Show full item record

dc.contributor.advisor Muszyńska, Bożena [SAP20000627] pl
dc.contributor.author Kubiczek, Faustyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:17:55Z
dc.date.available 2020-07-26T21:17:55Z
dc.date.submitted 2016-09-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211012
dc.language pol pl
dc.title Rośliny lecznicze w terapii chorób nerek pl
dc.title.alternative Medicinal plants in therapy of kidney diseases pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Nerki pełnią bardzo ważne rolę w naszym organizmie m.in. filtrują krew w celu usunięcia zbędnych produktów przemiany materii (np.: mocznik, kreatynina, kwas moczowy), gdyż ich nadmiar w organizmie może działać toksycznie. Nerki wytwarzają substancje, które regulują ciśnienie krwi, ponadto wytwarzają kalcytriol, odpowiedzialny za zwiększenie stężenia wapnia w surowicy krwi oraz uczestniczą w utrzymaniu prawidłowej równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Na schorzenia nerek najczęściej są narażeni starsi, osoby z obniżoną odpornością układu immunologicznego, głównie mężczyźni, chorzy na cukrzycę oraz z nadciśnieniem tętniczym. Choroby nerek początkowo mogą nie dawać żadnych objawów, jednak nie zauważone mogą postępować i w doprowadzić do nieodwracalnych zmian. W terapii i profilaktyce chorób nerek mogą pomocne okazać się rośliny lecznicze.Fitoterapia to dział medycyny, który wywodzi się z ziołolecznictwa i wykorzystuje rośliny do celów leczniczych. Zawarte w roślinach związki czynne, istotnie wpływają na prawidłowe czynności nerek. Właściwości surowców roślin wykorzystuje się m.in. przy zmniejszonym wydalaniu kwasu moczowego i moczanów, upośledzeniu wydalania moczu czy też przy infekcjach bakteryjnych. Podwyższona ilość moczu pomaga usunąć szkodliwe substancje, skuteczniejsze jest w przypadku, gdy w roślinach znajdują się związki fenolowe, ponieważ usuwają toksyny. Należy więc korzystać z ziół, mieszanek, roślin leczniczych, które mają właściwości moczopędne, przeciwzapalne, odkażające co ma znaczenie w profilaktyce i leczeniu schorzeń nerek. pl
dc.abstract.en The Kidneys play a very important role in our body, (among others) for example they filtered blood to remove waste products (eg.: urea, creatinine, uric acid), because their excess in the body may be toxic. The kidneys produce substances which regulates blood pressure, moreover, they produce synthesis calcitriol, which is responsible for increasing the concentration of calcium in the blood serum, Kidneys are also involved in maintaining the proper fluid and electrolyte balance of the body. For kidney problems are the most often exposed elderly people, People with immunocompromised immune system, mostly men, patients with diabetes and hypertension desease. Kidney diseases may initially have no symptoms, but can proceed unnoticed and lead to irreversible changes. In the treatment and prevention of Kidney diseases (of the kidney) may also be useful medicinal plants. Phytotherapy is a branch of medicine, which derived from herbal medicine and using plants for medicinal purposes. Active compounds of plants may have impact on proper renal function. Properties of raw plant materials are used for example to reduced excretion of uric acid and urate, impaired excretion of urine or bacterial infections. Increased amount of urine helps to remove harmful substances and it is more effective when the plants biosynthesis phenolic compounds which remove toxins from the body. It is wise to use herbs, blends, medicinal plants, because it helps increase the diuretic effect and prevents the formation of e.g. stones deposits and other kidney diseases. pl
dc.subject.pl zioła, nerka, choroby nerek, ziołolecznictwo, fitoterapia, kamica nerkowa, niewydolność nerek, rak nerki, zespół nerczycowy, rośliny lecznicze, pl
dc.subject.en herbs, kidney, kidney disease , herbal medicine , phytotherapy , kidney stones , kidney failure , kidney cancer , nephrotic syndrome , medicinal plants pl
dc.contributor.reviewer Muszyńska, Bożena [SAP20000627] pl
dc.contributor.reviewer Szewczyk, Agnieszka [SAP20001473] pl
dc.affiliation Wydział Lekarski pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104601-179263 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WL pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy dietetyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)