Jagiellonian University Repository

Zastosowanie bakterii probiotycznych w żywności funkcjonalnej

pcg.skipToMenu

Zastosowanie bakterii probiotycznych w żywności funkcjonalnej

Show full item record

dc.contributor.advisor Kochan, Piotr [SAP20002273] pl
dc.contributor.author Gabryś, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:16:30Z
dc.date.available 2020-07-26T21:16:30Z
dc.date.submitted 2016-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210990
dc.language pol pl
dc.title Zastosowanie bakterii probiotycznych w żywności funkcjonalnej pl
dc.title.alternative The use of probiotics in functional foods pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W ostatnich latach rośnie zainteresowanie tematem probiotyków oraz żywności funkcjonalnej. Niniejsza praca przedstawia aktualną definicję i usystematyzowanie wiedzy na temat probiotyków. Ukazuje ich najczęstsze zastosowania w leczeniu oraz profilaktyce chorób w odniesieniu do przewodu pokarmowego, między innymi biegunek związanych z antybiotykoterapią i zaparciom u osób starszych. W pracy nakreślono także rozwój żywności funkcjonalnej, jej składników, a także przedstawiono ją w kontekście bakterii probiotycznych. Główną częścią niniejszej pracy było badanie ankietowe przeprowadzone na studentach II oraz III roku dietetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum, którego celem było zbadanie stanu wiedzy studentów w temacie probiotyków i żywności funkcjonalnej. Wykazano, iż przyszli dietetycy nie mają wystarczającej wiedzy w tym temacie. Obszar ten wymaga poprawy, gdyż żywność zawierająca probiotyki staje się coraz bardziej popularna i może przyczyniać się do poprawy zdrowia oraz prewencji chorób, co dla wszystkich dietetyków powinno być istotną kwestią. pl
dc.abstract.en In recent years there has been an increase of interest in probiotics and functional foods. This thesis presents current definition and up-to-date knowledge on probiotics. It lists their most current applications in the treatment and prophylaxis of conditions with regards to the GI tract such as: antibiotic-associated diarrhoea and constipation in the elderly. This work also outlines the development of functional foods, their ingredients, and presents functional foods containing probiotic bacteria. The main part of this dissertation was a questionnaire study performed on students of the II and III year of Dietetics at the Jagiellonian University Medical College in Cracow. The aim of the study was to examine students' knowledge on the subject of probiotics and functional fooods. This survey concluded that future nutritionists do not have sufficient knowledge in this subject. Their knowledge needs definite improvement, since food containing probiotics is becoming more popular. Long term effect of such food seems positive, with improvment of health and reduction of disease risk in humans. All future dietitians should be aware of this significant field of nutrition. pl
dc.subject.pl probiotyki, bakterie, żywność funkcjonalna pl
dc.subject.en probiotics, bacteria, functional foods pl
dc.contributor.reviewer Kochan, Piotr [SAP20002273] pl
dc.contributor.reviewer Drzewiecki, Artur [SAP20002269] pl
dc.affiliation Wydział Lekarski pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104578-175488 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WL pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy dietetyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)