Jagiellonian University Repository

Wykorzystanie internetu w kampaniach wyborczych na przykładzie wyborów prezydenckich w USA w 2008 i 2012 roku

pcg.skipToMenu

Wykorzystanie internetu w kampaniach wyborczych na przykładzie wyborów prezydenckich w USA w 2008 i 2012 roku

Show full item record

dc.contributor.advisor Żurawski, Jakub [SAP12020092] pl
dc.contributor.author Zając, Sylwia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:15:09Z
dc.date.available 2020-07-26T21:15:09Z
dc.date.submitted 2016-07-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210969
dc.language pol pl
dc.title Wykorzystanie internetu w kampaniach wyborczych na przykładzie wyborów prezydenckich w USA w 2008 i 2012 roku pl
dc.title.alternative Use of the Internet in election campaigns on the example of the US presidential election in 2008 and 2012 pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematem pracy dyplomowej jest Wykorzystanie internetu w kampaniach wyborczych na przykładzie wyborów prezydenckich w USA w 2008 i 2012 roku. Rozdział I pracy ma charakter teoretyczny i faktograficzny. Znajduje się w nim definicja kampanii wyborczej, jej cechy oraz rodzaje. Ponadto znajduje się w nim analiza Internetu, jako środka komunikacji w kampaniach wyborczych i dodatkowo opis narzędzi, jakimi można posługiwać się w sieci w trakcie kampanii. W dalszej części znajduje się rys początków wykorzystywania Internetu w trakcie wyborów w Stanach Zjedonoczonych i opis systemu wyborczego, jaki obowiązuje w tym kraju. Rozdział II i III mają formę analityczną. Rozdział II opiera się na zestawieniu działań kampanijnych Baracka Obamy i Johna McCaina w 2008 roku oraz porównaniu aktywności obu kandydatów na płaszczyźnie ich oficjalnych stron internetowych i mediów społecznościowych, kolejno Facebooka, Twittera i YouTube. Zostały one wzięte pod uwagę, ze względu na dostęp do rzetelnych danych i wyników badań na ich temat.Rozdział III dotyczy wyborów z 2012 roku i pozyskiwania elektoratu przez prezydenta Baracka Obamę i Mitta Romneya. W tamtym okresie zadaniem dla sztabu obu kandydatów było dostosowanie się do potrzeb internetowych wyborców, a także zaskoczenie ich czymś nowym. Dlatego rozdział ten został poświęcony w mniejszej mierze stronom internetowym, a w większej portalom społecznościowym, które stały się głównym elementem komunikacji politycznej w Internecie. Oprócz platform opisanych w rozdziale II, analizie poddane zostały portale opierające się na treściach wizualnych, czyli Pinterest, Tumblr i Instagram. pl
dc.abstract.en The topic of my final thesis is Use of the Internet in politcal campaigns on the example of the US presidental election in 2008 and 2012. Chapter I is theoretical. There is a definition of election campaign, analysis of Internet's role in comunication in campaigns and Internet's Tools in campaign. Although there is an outline of beginings Internet use in USA campaigns and description of an election's system. Chapter II i III are analytical. Second is based on campaign activities Barack Obama and John McCain i 2008 and comparison of their websites and accounts on Facebook, Twitter and YouTube. Third one describe campaing in 2012- Barack Obama vs. Mitt Romney. Besides websites and social media which where mentioned in chapter II there is more about platforms such as Pinterest, Tumblr and Instagram, which were new in these campaing. pl
dc.subject.pl Wykorzystanie internetu, Barack Obama, John McCain, Mitt Romney, Facebook, Twitter, YouTube, strona www, Tumblr, Pinterest, Instagram, wybory 2008, wybory 2012, USA, kampania prezydencka, kampania wyborcza pl
dc.subject.en Use of the Internet, Barack Obama, John McCain, Mitt Romney, Facebook, Twitter, YouTube, webstie, Tumblr, Pinterest, Instagram, election 2008, election 2012, USA, presidential campaign, election campaign pl
dc.contributor.reviewer Żurawski, Jakub [SAP12020092] pl
dc.contributor.reviewer Ślufińska, Monika [SAP11016700] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104556-177638 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo polityczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)