Jagiellonian University Repository

Sława w sieci na przykładzie amatorskich twórców serwisu YouTube

pcg.skipToMenu

Sława w sieci na przykładzie amatorskich twórców serwisu YouTube

Show full item record

dc.contributor.advisor Zdrodowska, Magdalena [SAP13003251] pl
dc.contributor.advisor Nacher, Anna [SAP11019183] pl
dc.contributor.author Wójtowicz, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:15:06Z
dc.date.available 2020-07-26T21:15:06Z
dc.date.submitted 2016-06-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210968
dc.language pol pl
dc.title Sława w sieci na przykładzie amatorskich twórców serwisu YouTube pl
dc.title.alternative Amateur content creators on YouTube as an example of the internet fame pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca podejmuje temat współczesnych mediów społecznościowych, głównie pod względem ich zdolności kreowania rozpoznawalnych jednostek, będących dzisiejszą odmianą gwiazd internetu. Stawiając za punkt wyjściowy rewolucję Web 2.0 z początku wieku, określone zostaną najważniejsze pojęcia i wydarzenia bezpośrednio związane z badaną platformą czyli YouTubem. Trzon pracy stanowi analiza najnowszych tendencji, rodzajów filmów i treści produkowanych przez amatorskich twórców tej witryny. Opisana zostaje również obecność tychże osób w mediach tradycyjnych, a na koniec zaznaczone też negatywne cechy samego portalu. Badania dotyczą twórców znajdujących się na dwóch osobnych listach stu najpopularniejszych kanałów, gdzie jedna dotyczy youtuberów zagranicznych, a druga polskich. Ankieta środowiskowa przeprowadzona na użytkownikach zarówno z kraju, jak i ze świata również posłużyła za materiał niezbędny do analizy tematu. Niniejszy tekst pozwolił na klarowny przegląd popularnych materiałów amatorskiej części YouTube’a, dzięki czemu ustalony został profil dzisiejszej sławy internetowej oraz charakter działalności amatorów w tym szybko ewoluującym medium. pl
dc.abstract.en This essay explores the topic of modern social networks emphasizing their ability to create famous individuals who are today’s internet stars. Starting from Web 2.0 revolution that began in the early 2000s, the most important terms and events connected to YouTube are established. The core of the paper is the analysis of the newest tendencies, video types and contents made by amateur creators on that site. Furthermore, it describes their involvement in traditional media and lists the most common problems within the portal. The research is based on two seperate lists of the 100 most popular channels, where one of them involves channels from around the world and the other only the ones from Poland. Another source of analysis is public survey that was filled by YouTube users from around the world. Hereby essay provides clear review of popular but amateur content on YouTube, so that the new status of internet fame can be established and the nature of their work in this fast changing media. pl
dc.subject.pl Celebryta, gwiazda, internet, nowe media, portale społecznościowe, twórczość amatorska, web 2.0, YouTube pl
dc.subject.en Celebrity, star, the internet, new media, social networks, content creators, web 2.0, YouTube pl
dc.contributor.reviewer Zdrodowska, Magdalena [SAP13003251] pl
dc.contributor.reviewer Nacher, Anna [SAP11019183] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104555-175975 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)